Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Vedkyne z celého sveta predstavujú cez umenie svoj pohľad na pandémiu COVID-19

28. 10. 2021 | videné 567-krát

Výstava UNESCO pod názvom „Creative Resilience – Art by women in Science“ (Kreatívna Odolnosť – umenie žien vo vede) predstavuje umelecké diela žien, vedkýň, ktoré vznikli a reflektujú reakciu na pandémiu COVID-19. UNESCO vydalo v júli 2021 globálnu výzvu ženám so skúsenosťami a pôsobením vo vede, technike, v oblasti inžinierstva a matematiky (STEM), aby posielali svoje príbehy a umelecké diela v súvislosti s ich skúsenosťami s pandémiou. „Creative Resilience“ svojou formou dáva hlas vedkyniam skúmaním ich súkromného sveta prostredníctvom umeleckého vyjadrenia. Výstava predstaví umelecké diela 54 vedkýň z 31 krajín celého sveta od 28. októbra do 1. decembra 2021.

Výstava „Creative Resilience“ ponúka pohľad na umelecký život žien neurovedkýň, mikrobiologičiek, lekárok, zdravotných sestier, študentiek medicíny, výskumníčok, komunikátoriek vedy, inžinierok a matematičiek všetkých vekových kategórií. Tieto ženy využívajú svoj umelecký talent v kombinácii so svojimi odbornými znalosťami v oblasti vedy, zdravia, vedeckej komunikácie a technológie, aby poskytli svedectvo o vplyve pandémie COVID-19. Prostredníctvom maľby, fotografie, digitálnej kresby, blokovej tlače, sochy, háčkovania alebo filmu poskytujú tieto „sci-umelkyne“ svedectvo o tom, ako globálna zdravotná pandémia zmenila spôsob, akým interagujeme a ako sa z nej pomaly dostávame do nových, transformovaných spoločností.

Súčasťou výstavy sú aj diela Dr. Marty Novotovej, ktorá pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, kde sa v rámci výskumu zameriava na bunkovú morfológiu a vzťahy medzi štruktúrou a funkciou buniek myokardu, svalových vlákien a nervových tkanív pomocou elektrónovej mikroskopie. V rámci svojho výskumu študuje tiež účinky infekcie SARS-CoV-2 na ultraštruktúru infikovaných buniek. Predstavené diela Dr. M. Novotovej vznikli v spolupráci s Dr. M. Balážom, dizajnérom a pedagógom pôsobiacim na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prezentované digitálne fotografie pod názvom  Vírus v nás a ja vo vede boli vytvorené pomocou elektrónového mikroskopu vybaveným digitálnym fotoaparátom na zachytenie a transformáciu buniek na umelecké diela. Obrázky zachytávajú detaily infikovanej živej bunky v konečnom štádiu množenia vírusu vyplavovaného z bunky krátko pred jej smrťou. Originálne obrázky buniek často obsahujú skryté prvky, ako je napríklad reliéf profilu ženskej tváre. Spoločne s Dr. Balážom vytvorila Dr. Novotová kolekciu diel na báze symbiózy vedy a umenia, prostredníctvom ktorej umožňujú verejnosti vidieť to, čo bežne nevidíte, pokiaľ nepracujete s elektrónovým mikroskopom. Práve diela spájajúce elektrónovú mikroskopiu a dizajn sú jednoznačnou vizuálnou informáciou, pri ktorej už slová nie sú potrebné.

Svoje diela pod názvom Connection má na výstave aj doktorandka Archeologického ústavu SAV Petra Dragonidesová.

Výstava je prístupná širokej verejnosti od 28. októbra do 1. decembra 2021 v ústredí UNESCO v Paríži alebo ju môžete navštíviť aj v online virtuálnej prehliadke na webovej stránke výstavy, prípadne si ju pozrieť v online katalógu.

Pri návšteve výstavy v ústredí UNESCO v Paríži je z dôvodu hygienických obmedzení pri každom vstupe k dispozícii obmedzený počet miest. Registrácia TU.

Spracovala: Zuzana Vetercin Čeplíková, BMC SAV

Foto: unescodoc.unesco.org

Súvisiace články