Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Focusová skupina o skúsenostiach s rodovou rovnosťou na SAV

21. 10. 2021 | videné 682-krát

Vedci a vedkyne z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV realizujú projekt Horizont 2020 s názvom ATHENA: Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFos in Europe, ktorého cieľom je príprava a implementácia Plánu rodovej rovnosti SAV. V tejto súvislosti pozývajú doktorandov a doktorandky zo SAV, mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčky, ale aj ostatných zamestnancov a zamestnankyne SAV na účasť vo focusovej skupine. Stretnutie sa uskutoční v piatok 12. novembra 2021 o 10.00 h v zasadačke Pavilónu spoločenských vied SAV na Patrónke.

Plán rodovej rovnosti SAV má reflektovať aktuálnu situáciu a prípadné výzvy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti, vrátane zohľadnenia rodu vo výskume či podpory zlaďovania rodinného a súkromného života. V rámci rodového auditu Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV si chcú kompetentní odborníci a odborníčky prostredníctvom fokusových skupín a rozhovorov vypočuť skúsenosti zamestnancov a zamestnankýň.

V prípade záujmu o účasť vo focusovej skupine sa môžete prihlásiť na: miroslava.zilinska@savba.sk najneskôr do 31. októbra 2021.

Dĺžka trvania stretnutia je 1,5 hodiny.

Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: pixaby.com/Oberholster Venita

Súvisiace články