Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

uef expo.png

Ústav experimentálnej fyziky SAV na EXPO 2020 Dubaj

12. 10. 2021 | videné 1036-krát

Súčasťou tematického týždňa „Space week“ počas svetovej výstavy EXPO 2020 DUBAJ bude aj Ústav experimentálnej fyziky SAV. V rotačnej expozícii slovenského pavilónu predstaví digitálny exponát s názvom ‘SPACE LAB SLOVAKIA’. Vesmírna tematika bude na EXPO dominovať od 17. do 23. októbra 2021.

Hlavné posolstvo, ktoré chceme v Dubaji komunikovať je, že na Slovensku máme pracovisko, ktoré sa podieľa na vesmírnych projektoch svetového významu,” priblížil astrofyzik Šimon Mackovjak, ktorý exponát navrhol a bude tak košické pracovisko prezentovať v Dubaji. 

Samotný exponát pozostáva z troch častí. Prvá časť sprostredkuje návštevníkom, že Ústav experimentálnej fyziky SAV je už viac ako 50 rokov spoľahlivým partnerom vesmírnych misií. Od vývoja prvého vlastného kozmického prístroja SK-1, ktorý bol vypustený do vesmíru v roku 1977 na palube misie Interkozmos-17, cez účasť na Česko-Slovenskom programe satelitov MAGION až po príspevok pre prelomové ESA misie Rosseta, BepiColombo či JUICE. 

Druhá časť exponátu predstaví, že našim cieľom je zodpovedať tie najdôležitejšie otvorené otázky súčasného výskumu vesmíru. Čo je zdrojom najenergetickejších častíc vo vesmíre? Ako sa častice kozmického žiarenia pohybujú v heliosfére a v blízkosti Zeme? Je airglow rozhraním medzi vesmírom a Zemou? A čo presne spôsobuje jeho variabilitu? Poukázaním aj na tieto témy chceme zdôrazniť, že je ešte množstvo nevídaných javov, ktoré je potrebné odhaliť a vysvetliť,” doplnil astrofyzik.

Tretia časť exponátu predstavuje “digitálnu transformáciu” samotného výskumu. Vedci a vedkyne z Ústavu experimentálnej fyziky SAV si uvedomujú, že súčasné IT technológie môžu výrazne zefektívniť analýzu vesmírnych dát. Zapojenie umelej inteligencie sa tak stáva samozrejmosťou, ktorá prináša nielen automatizáciu spracovania dát, ale môže viesť aj k novým objavom, ktoré doposiaľ nebolo možné získať. 

Okrem digitálneho exponátu bude mať Ústav experimentálnej fyziky SAV zastúpenie aj počas odborného programu, ktorý v slovenskom pavilóne pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Šimon Mackovjak na ňom odprezentuje prednášku s názvom ‘Towards autonomous space safety’, ktorá nadväzuje na predchádzajúce tohtoročné edukačné aktivity (Webinár Global LogicLetná škola SPACE::LAB).

Digitálny exponát ÚEF SAV vytvoril v rámci spolupráce dizajnérsky tím spoločnosti GlobalLogic Slovakia. Dôraz bol kladený na to, aby bol exponát vizuálne v súlade s dizajnom slovenského pavilónu. Preto bol zvolený moderný, minimalistický štýl so zameraním na odovzdanie posolstva. 

Medzi vystavovateľmi na svetovom veľtrhu EXPO budú najmä firmy a súkromné spoločnosti, ktoré budú prezentovať svoje produkty. Hoci sa Slovenská akadémia vied venuje prioritne základnému výskumu, nadobudnutá expertíza a know-how, môžu byť zaujímavé pre budúcich potenciálnych partnerov. Počas vesmírneho týždňa sa na veľtrhu predstavia aj zástupcovia Astronomického ústavu SAV, Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a Ústavu merania SAV. Návštevníci sa budú môcť presvedčiť o tom, že Slovensko v téme Space” nie je nováčikom a ponúka priestor na ďalší rast.  

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračné foto: www.exposlovakia2020.sk