Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Krajiny srdca

Krajiny srdca – výstava diel, ktorá prepája srdce s umením

11. 10. 2021 | videné 626-krát

Do 3. novembra 2021 je v priestoroch Kafe Scherz v Bratislave prístupná výstava diel dlhoročnej zamestnankyne SAV RNDr. Valérie Regecovej z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV. Výstavu slávnostne otvorili 7. októbra. Valéria Regecová patrila medzi osobnosti slovenskej antropológie a medicíny. Bola členkou mnohých vedeckých, umeleckých a dobročinných spolkov, ktoré si takýmto spôsobom uctili jej pamiatku, keď nás po ťažkej chorobe navždy opustila na konci roka 2020. 

Vedecká práca a zanietenosť doktorky Regecovej bola všestranná, čo poukazuje aj výstava jej umeleckých diel. Vo svojej vedeckej práci sa po boku významných slovenských vedcov, MUDr. Evy Kellerovej, DrSc., RNDr. Vavrinca Szathmáryho, CSc. a nedávno zosnulého doc. MUDr. Ivana Ruttkaya-Nedeckého, DrSc., venovala aj mapovaniu elektrického poľa srdca. „Priestorové ilustrácie týchto máp sa menia u človeka s každým úderom srdca, s každým nádychom a výdychom, pod vplyvom emócií a záťaží“. Dr. Regecová v nich videla aj niečo navyše. Zmeny elektrického potenciálu srdca v nej vzbudili záujem, pred jej očami vznikali umelecké obrazy, ktoré modernou digitalizačnou technikou transformovala do umeleckých diel. „Na tejto výstave vidíte srdcia mnohých jej priateľov a blízkych,“ uviedol Milan Regec, ktorý sa významne podieľal na realizácii myšlienky opätovne predstaviť diela svojej matky. Emeritná kurátorka SNG a členka Soroptimist International Club Bratislava Katarína Čierna uviedla umeleckú výstavu slovami „ ... v jej maľbách sa začal vynárať svet bohatej imaginácie, slobodne bez akýchkoľvek zábran a kalkulácií, bez výtvarného školenia a vedomej nadväznosti na umelecké tradície“. Následne jej tvorbu popísala tak, ako to z každého jej diela pociťuje jedinec, „expresívne podanie sa prelína s lyrickým využitím farebných kontrastov teplých tónov – červenej, žltej, oranžovej so studenými – zelenou, modrou... Všetky jej obrazy so žiarivou paletou pôsobia ako pravá slávnosť farieb“.

Riaditeľka CEM SAV doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., umeleckú prácu doktorky Regecovej na jednej z výstav uviedla slovami: „Sú to krajiny srdca so zvláštnou poetikou v oblúku cesty od prírodného k humánnemu a naspäť k prírodnému.“

Ak budete chcieť trochu duševne pookriať pri umeleckých dielach našej kolegyne a priateľky Dr. Regecovej, budeme radi, ak túto výstavu navštívite. Ak by ste výstavu nestihli, môžete niektoré diela Dr. Regecovej zhliadnuť a obdivovať aj v priestoroch Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV na Sienkiewiczovej ulici.

Spracovali: Peter Bališ, Angelika Púzserová, CEM SAV

Zdroj: Katarína Čierna, emeritná kurátorka SNG a členka Soroptimist International Club Bratislava

Súvisiace články