Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prednáška

Trendy a perspektíva rozvoja HPC na Slovensku

8. 10. 2021 | zhliadnuté 454-krát

Múzeum počítačov Centra spoločných činností SAV a Národné kompetenčné centrum (NCC) pre vysokovýkonné počítanie odštartovali 29. septembra v Aule SAV v Bratislave na Patrónke sériu prednášok Superpočítanie vo vede. NCC ako primárny kontaktný bod pre HPC na Slovensku zastrešuje okrem iného aj vzdelávacie a propagačné aktivity v tejto oblasti.

Na úvodnom podujatí na tému Súčasné trendy a vízia rozvoja HPC na Slovensku vystúpili Filip Holka, vedúci oddelenia vysokovýkonnej výpočtovej techniky a Lukáš Demovič, riaditeľ CSČ SAV. V prvej časti sa účastníci dozvedeli, ako sa definuje superpočítač, na akých technológiách sú dnešné superpočítače postavené, čo všetko sa pri ich dizajne musí brať do úvahy či ako sa vyhodnocuje výkon a energetická efektivita. Druhá časť prednášky priniesla zaujímavú rekapituláciu histórie HPC na Slovensku, ale aj popis súčasného stavu a kapacít v porovnaní s Európou i s okolitými krajinami. Je zrejmé, že Slovensko potrebuje investovať do HPC infraštruktúry a podporiť digitalizáciu a využitie inovatívnych technológií, ak chce udržať krok s Európou. Vzhľadom na to, že Slovensko je súčasťou európskych štruktúr PRACE-RI a EuroHPC JU, prednášajúci sa dotkli aj výhod a príležitostí, ktoré medzinárodná spolupráca používateľom prináša.

V neposlednom rade sa organizátori venovali aj iniciatívam, ktoré vznikli na slovenskej pôde – Národnému superpočítačovému centru (NSCC), ktorého ambíciou je rozvoj HPC infraštruktúry a podpora vysokovýkonného počítania na Slovensku.

Súčasťou podujatia boli aj neformálne rozhovory a diskusie s organizátormi a rečníkmi.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na facebookovom profile Centra spoločných činností SAV. Zároveň sa už teraz môžete zaregistrovať na ďalšie prednášky.

Harmonogram prednášok:

 

Viac informácií o prednáškach

Registrácia

Text: Halyna Hyryavets, CSČ SAV

Foto: CSČ SAV

Súvisiace články