Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo slávnostného odovzdávania ocenení

Cena Jána Bahýľa pre Vladimíra Farkaša a kolektív pôvodcov

7. 10. 2021 | videné 623-krát

V Banskej Bystrici sa 29. septembra uskutočnil 21. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku. V závere tohto podujatia slávnostne odovzdali Ceny Jána Bahýľa za rok 2020. 

V 8. ročníku Ceny Jána Bahýľa získal ocenenie v kategórii vysoké školy a výskumné centrá aj doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., (Chemický ústav SAV) spolu s kolektívom pôvodcov (Ing. Marek Nemčovič, PhD.; Ing. Lucia Jakubíková, PhD.; RNDr. Valéria Šubíková, CSc.; Ing. Anton Janitor, PhD.; Ing. Andrej Kunca, Andrej, PhD.; Ing. Roman Leontovyč, PhD.). Ocenený bol vynález Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od roku 1999 udeľuje Cenu Jána Bahýľa slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cieľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

Cenu v mene pôvodcov prevzala Ing. Katarína Račková z Kancelárie pre transfer technológií SAV.

Krátke video z odovzdávania cien

Text: KTT SAV a Úrad priemyselného vlastníctva SR

Foto: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Súvisiace články