Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budovu Chemického ústavu SAV navrhol vtedy ani nie 40-ročný architekt Karol Paluš, absolvent pražskej UMPRUM a štipendista prestížnej parížskej akadémii umení. Chemický ústav patrí k najúspešnejším pokusom domácej scény nadviazať na tradíciu medzivojnovej moderny v architektúre

Register architektúry predstavuje industriálne pamiatky Slovenska

4. 10. 2021 | videné 1165-krát

Od roku 1996 je každý prvý októbrový pondelok Svetovým dňom architektúry. V tento deň si tak viac ako po iné dni pripomíname prácu architektov a ich spolupracovníkov. Jednou z najnovších aktivít Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV a združenia Čierne diery je spoločný projekt Industriál – kolekcia industriálnych pamiatok.

Projekt vznikol ako súčasť obľúbenej verejnej online databázy modernej architektúry Slovenska register-architektury.sk. Kolekcia Industriál teda spája industriálne stavby z registra architektúry a portfólia Čiernych dier.

Združenie Čierne diery sa od roku 2014 venuje popularizácii architektúry, ktorá sa na Slovensku napriek čiastočnému zlepšeniu situácie stále prehliada. Industriálne objekty, známe z umeleckých grafík a kníh Čiernych dier, ale aj iných databáz fotografií, postupne rozširujú Register architektúry. V aktuálnej zbierke sa nachádza 25 objektov.

Moderné industriálne dedičstvo malo pred rokom 1989 označenie „technické pamiatky“. Skúmanie v tejto oblasti sa redukovalo na staršie dejiny a ľudové technické staviteľstvo. Špecifickosť „industriálu“ spôsobila, že kolekcia v Registri architektúry obsahuje aj diela časovo sa vymykajúce rámcu 20. storočia, t. j. postavené pred rokom 1900, alebo stavby, ktorých formálna stránka neodráža obdobie vzniku, podriaďujúc ju svojej jedinečnej funkcii. Príkladom je unikátna sušiareň bylín v Hanušovciach nad Topľou z tridsiatych rokov 20. storočia.

V dejinách a teórii modernej architektúry sa téma „industriál“ v posledných dvoch desaťročiach sleduje omnoho výraznejšie. Je nesporné, že industriál zohral dôležitú úlohu vo vývoji modernej architektúry na Slovensku pri využití inovátorských konštrukcií a materiálov, ale aj v použití formálnych výrazových prostriedkov architektúry v zmysle redukcie ornamentu či v premýšľaní nových funkčných celkov – priemyselných areálov. 

Online databáza Register architektúry vznikla v spolupráci so lab.SNG. Aktuálne obsahuje 381 architektonických objektov a profily 145 architektov. Teoretici architektúry zo Slovenskej akadémie vied plánujú prepojenie registra s databázami platformy webumenia.sk a zbierkami architektúry Slovenskej národnej galérie.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články