Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prednáška Petra Gömöryho pre popradských gymnazistov

Európska noc výskumníkov priblížila astronómiu žiakom v Poprade

5. 10. 2021 | videné 572-krát

Aj tohtoročná Európska noc výskumníkov priniesla žiakom a žiačkam slovenských základných a stredných škôl vedecké prednášky priamo do tried alebo na online vyučovanie. Vďaka jedinečnému projektu Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca si študenti dvoch popradských škôl vypočuli prednášky riaditeľa Astronomického ústavu SAV Petra Gömöryho.

Organizátori festivalu vedy Noc výskumníkov 2021 pozývali vedcov a vedkyne pripomenúť si študentské časy a popularizovať svoj aktuálny výskum na školách, ktoré v minulosti navštevovali. Do projektu sa mohli prihlásiť aj samotné školy a vedcov tak pozvať na prednášku.

Riaditeľ Astronomického ústavu SAV Peter Gömöry v piatok 24. septembra navštívil Základnú školu s materskou školou na Jarnej ulici a Spojenú školu Dominika Tatarku v Poprade.

Druháci zo základnej školy si vypočuli prednášku zameranú na základné informácie o slnečnej sústave. Dozvedeli sa o zaujímavostiach a špecifikách jednotlivých planét, deti zaujímal aj Mesiac a misia Apollo. Dve prednášky na Spojenej škole určené pre žiakov sekundy a tercie 8-ročného gymnázia boli zamerané na opis slnečnej sústavy, vznik hviezd a ich záverečných vývojových štádií (čierne diery, neutrónové hviezdy). Starší študenti štvrtého ročníka bilingválneho gymnázia sa dozvedeli o súčasných poznatkoch v kozmológii.

Okrem teórie si študenti mohli prakticky vyskúšať výpočet priemernej rýchlosti obehu Zeme okolo Slnka. Prekvapilo ich, že rýchlosť Zeme dosahuje hodnotu až 30 km/s. Z Popradu do Bratislavy by touto rýchlosťou prišli za približne 12 sekúnd.

Táto skúsenosť bola obohacujúca nielen pre žiakov, ale aj pre samotného prednášajúceho. Ako poznamenal Peter Gömöry, všetci žiaci boli veľmi aktívni, dokonca aj tí najmladší kládli mnoho otázok, na niektoré nebolo jednoduché odpovedať. Najväčším potešením však bola skutočnosť, že sa dohodnuté prednášky podarilo zrealizovať prezenčnou formou.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: ZŠ s MŠ Jarná ul., Spojená škola D. Tatarku, Poprad

Súvisiace články