Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Medzinárodnú cenu SAV v oblasti vied o spoločnosti a kultúre prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka profesor Antoine Marès

Medzinárodnú cenu SAV 2020 v oblasti vied o spoločnosti a kultúre si prevzal profesor Antoine Marès

21. 9. 2021 | videné 1068-krát

Dňa 21. septembra 2021 si v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca prevzal Medzinárodnú cenu SAV v oblasti vied o spoločnosti a kultúre profesor Antoine Marès. Profesor Marès je významným odborníkom na dejiny strednej Európy. Pod svojím vedením sústreďuje veľkú skupinu francúzskych vedcov, ktorí sa špecializujú na poznanie súčasnej strednej Európy – Groupement de recherches GDR – Connaissance de l´Europe médiane. Vo Francúzsku je považovaný za najvýznamnejšiu vedeckú autoritu na dejiny Československa. V súčasnosti je emeritným profesorom na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Jeho dlhoročná spolupráca so slovenskými historikmi a spoločenskými vedcami tvorí menšiu, no významnú časť jeho vedecko-výskumnej, vedecko-organizačnej a pedagogickej činnosti.

Dostať Vašu výročnú cenu je pre mňa obrovská a zároveň neočakávaná česť. Ocenenie, ktoré ste mi udelili si veľmi vážim a považujem ho za vyznamenanie francúzskeho výskumu o strednej Európe. V prvom rade ju venujem všetkým svojim slovenským priateľom, tým, ktorí podnecovali moje úvahy o Slovensku, mojim kolegom z univerzity a z francúzskeho Národného centra vedeckého výskumu, ktorí ma sprevádzali počas viac ako štyridsať rokov,“ povedal prítomným profesor Marès vo svojom ďakovnom príhovore.

Antoine Marès sa po štúdiu histórie začal špecializovať na dejiny strednej a východnej Európy a v INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) študoval ruský jazyk.

Pražská jar a okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 (a súbeh vážneho ochorenia) prispeli k tomu, že si za tému dizertačnej práce vybral problematiku z dejín Československa – Československé zahraničné hnutie počas prvej svetovej vojny. Túto problematiku skúmal v roku 1975 na študijnom pobyte v pražských archívoch a cestoval aj na Slovensko. Naučil sa po česky a venoval pozornosť českej aj slovenskej historiografii. Hoci z dlhodobého historického hľadiska vychádzal najmä z poznania dejín českých krajín, venoval pozornosť aj dejinám Slovenska. Jeho pohľad nebol skreslený optikou Prahy.

Antoine Marès vo svojej vedeckej práci nadviazal na poznatky významných francúzskych slavistov a bohemistov, bezprostredne na svojho predchodcu na čele Centra dejín strednej Európy na parížskej Sorbonne prof. Bernarda Michela (1935 – 2013). Po jeho odchode do dôchodku viedol profesor Marés neformálnu francúzsko-česko-slovenskú komisiu historikov v Čechách v spolupráci s prof. Eduardom Maurom, neskôr s prof. Milenou Lenderovou, na Slovensku s akademičkou Učenej spoločnosti Slovenska Bohumilou Ferenčuhovou (HÚ SAV).

Vo funkcii riaditeľa CEFRES v Prahe v rokoch 1998 – 2001 Antoine Marès výrazne prispel k rozvoju spoločenských vied na Slovensku a slovensko-francúzskych kultúrnych stykov. Spolupracoval so slovenskými historikmi aj na prvej vedeckej konferencii venovanej M. R. Štefánikovi vo Francúzsku v marci 1999.

Antoine Marès spolupracoval s Historickým ústavom SAV na zorganizovaní vedeckej konferencie k výročiam tzv. osmičkových rokov: v roku 2008 a v roku 2018 k vzniku republiky. Za jeho prispenia sa realizovali aj spoločné medzinárodné projekty s Historickým ústavom SAV aj Ústavom svetovej literatúry SAV.

Antoine Marès pôsobí ako zahraničný člen redakčnej rady Historického časopisu. Podieľa sa na vedeckej výchove doktorandov. Pomáha v štúdiu všetkým slovenským doktorandom v odbore história, vyslaným na študijný pobyt v Paríži.

Spracovala: Katarína Gáliková, Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články