Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Foto: Peter Conlan/Unsplash

Dnes si pripomíname benefity pozitívneho myslenia

13. 9. 2021 | videné 1264-krát

Výskum pozitívneho myslenia sa začal už v osemdesiatych rokoch. Viaceré štúdie odvtedy potvrdili, že optimizmus je úzko spojený s telesnou aj duševnou pohodou. Pozitívne myslenie môže znížiť riziko úmrtia na kardiovaskulárnu chorobu, predĺžiť život, pomáha nám lepšie zvládať stres a je zadarmo. Priaznivé účinky optimistického pohľadu na svet si od roku 2003 každoročne 13. septembra pripomíname v rámci Dňa pozitívneho myslenia.

Seriózne skúmanie pozitívneho myslenia odštartovala v roku 1985 štúdia amerických psychológov Michaela F. Scheiera a Charlesa S. Carvera s názvom Optimizmus, zvládanie a zdravie: hodnotenie a dopady očakávaných všeobecných výsledkov. Dvojica vedcov sa v nej zameriavala na dispozičný optimizmus a dopady, ktoré má táto črta na zdravie a fyzické symptómy v stresovom období študentov.  

Dlho pred publikovaním tejto štúdie sa hovorilo o ‚sile pozitívneho myslenia‘, ale neexistoval spôsob, ako ju dokázať. Práve dotazník použitý v tejto štúdii sa začal používať v mnohých ďalších štúdiách a naštartoval vedecký záujem o túto problematiku,“ vysvetľuje Veronika Hičárová zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV a dodáva, že dnes má táto publikácia viac ako 3000 citácií.

Najzaujímavejším zistením štúdie boli rozdiely, ktoré odlišujú optimistov od pesimistov. „Pozitívne zmýšľajúci ľudia používajú odlišné stratégie zvládania. Pokúšajú sa situáciu riešiť a zlepšiť a ak sa to nedá, tak je pre nich ľahšie ju akceptovať. Pesimisti budú nepríjemnú situáciu skôr odmietať, vyhýbať sa jej a viac sa zameriavať na svoje negatívne pocity,“ dodáva sociálna psychologička.

Pri príležitosti Dňa pozitívneho myslenia vedkyňa pripomína niekoľko známych krokov, ktorými môžeme podporiť naše vlastné pozitívne myslenie:

1. Všímajme si, ako vnímame udalosti okolo nás. Hodnotíme ich negatívne alebo sa snažíme vo všetkom nájsť aj niečo pozitívne? Často sú naše reakcie automatické, avšak ak si ich začneme viac uvedomovať, môžeme odhaliť spôsob, akým myslíme.

2. Uvedomme si negatívne myšlienky a premeňme ich na pozitívne. Zmena perspektívy alebo uhla pohľadu je dôležitým prvkom pozitívneho myslenia. Neznamená to, že nevidíme to negatívne, ale že ak si máme vybrať na čo sa sústredíme, tak to bude to pozitívne.

3. Taktiež pomáha, ak si uvedomíme, že naše myšlienky sú len myšlienkami a nedovolíme, aby boli podkladom pre naše hodnotenie, presvedčenia alebo správanie.

4. Často sa za našimi negatívnymi myšlienkami ukrýva strach alebo úzkosť z niečoho, čo nás môže čakať v budúcnosti. Návrat do prítomného okamihu pomáha eliminovať tieto úzkostné negatívne myšlienky.

5. Aj drobnosti  pomáhajú vylepšiť našu náladu. Môže to byť fotografia niekoho, kto nám je veľmi blízky alebo spomienka na dovolenku či výlet. K budovaniu pozitívneho myslenia prispieva aj uvedomovanie si vecí, za ktoré sme vďační prípadne pravidelná večerná rekapitulácia toho, čo sa nám počas dňa páčilo či podarilo.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Peter Conlan/Unsplash

Súvisiace články