Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

VISION

Online kurz „Statistical analysis of biomedical data: Basic principles and practicals“

10. 9. 2021 | videné 653-krát

Biomedicínske centrum SAV pozýva na online kurz pod názvom „Statistical analysis of biomedical data: Basic principles and practicals“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa uskutoční pod záštitou National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) a bude v anglickom jazyku.

Marilena Anastasaki, National and Kapodistrian University of Athens, objasní účastníkom kurzu základnú terminológiu a metódy využívané na analýzu štatistických údajov. Kurz je zameraný na praktické cvičenia, oboznámenie sa a osvojenie si štatistických aplikácií, ktoré sa využívajú v biomedicínskom výskume.

Online kurz sa bude konať v termíne od 4. – 15. októbra 2021.

Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION.

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články