Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Novela zákona o ochrane prírody chráni naše prírodné bohatstvo

9. 9. 2021 | zhliadnuté 370-krát

Členovia predsedníctva Slovenskej akadémie vied (SAV) a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vyjadrujú podporu novele zákona o ochrane prírody a krajiny, v rámci ktorej sa majú previesť štátne pozemky v chránených územiach pod správu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Uviedli to zástupcovia oboch inštitúcií na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„V dôsledku prebiehajúcich klimatických zmien a environmentálnej krízy je naliehavo potrebné premyslené plánovanie a rozhodovanie na všetkých úrovniach spoločnosti, zamerané na zachovanie biodiverzity prírodného prostredia a zdrojov, ako aj ich obnovy a zachovania trvalo udržateľného rozvoja," uvádza sa v stanovisku SAV. Národné parky by mali fungovať pod zjednoteným vedením podporeným vedeckými poznatkami a reálnymi dátami. „Toto by jednoznačne malo byť zabezpečované MŽP SR, ktoré má ochranu ekosystémov a prírode blízke hospodárenie primárne v náplni práce svojho rezortu," uvádza ďalej SAV. Pavol Siman zo SAV poznamenal, že vítajú tento historický moment, keď sa MŽP podujalo k tvorbe novely zákona, aby sme chránili svoje prírodné bohatstvo.  

Zo stanoviska Prírodovedeckej fakulty UK vyplýva, že zabezpečenie jednotnej správy chránených území prevodom správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch do správy organizácie ochrany prírody a krajiny, vnímajú ako dôležitý krok smerujúci k lepšej integrovanej a komplexnej starostlivosti o významné ekosystémy. „A zároveň aj k plneniu medzinárodných záväzkov na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny," tlmočil stanovisko fakulty jej dekan Peter Fedor.

Novelu zákona podporuje aj iniciatíva My sme les v rámci kampane Osloboďme národné parky. Podporné stanovisko vyjadrila aj Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene či Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Poslanci parlamentu by o novele zákona o ochrane prírody mali rokovať až na októbrovej schôdzi. O reforme viedol envirorezort sériu diskusií po celom Slovensku. Na začiatku augusta sa uskutočnilo posledné rokovanie o budúcnosti národných parkov vo Svite. To sprevádzali protesty niekoľkých desiatok nespokojných ľudí. Odporcovia aj priaznivci reformy národných parkov sa stretli aj v Bratislave. Lesníci i poľovníci žiadali, aby prevod pozemkov riešila vládna a nie poslanecká novela.

K návrhu reformy národných parkov vznikla pracovná skupina tvorená zo zástupcov koaličných strán, ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽaNO) a ministra životného prostredia Jána  Budaja (OĽaNO). Dohodnúť sa majú na pozmeňovacích návrhoch a stratégii celého postupu aj vo vzťahu k technicko-legislatívnym otázkam, ktoré sú spojené s presunom pozemkov.

Text: TASR
Foto: Martin Bystriansky