Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Slávnostný seminár Významné osobnosti SAV 2021

Významné osobnosti SAV 2020 a 2021

8. 9. 2021 | zhliadnuté 1180-krát

Vzácne životné jubileá, výnimočná vedecká činnosť i osobnostný vklad boli dôvodmi, pre ktoré si SAV na slávnostných seminároch aj tento rok uctila svoje významné, či ako vyzdvihol moderátor podujatia, výnimočné osobnosti. Podujatia sa uskutočnili v utorok 7. septembra v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV v Bratislave.

Pre vlaňajšiu pandemickú situáciu sa ocenené vedecké osobnosti z roku 2020 stretli až tento rok počas utorňajšieho dopoludnia, významným jubilantom roku 2021 bolo vyhradené popoludnie. Ako okrem iného zdôraznil v príhovoroch podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel, práca každého vedca je motiváciou pre jeho nasledovníkov. Hoci Veda je budúcnosť – ako hovorí motto SAV – je to tiež inšpirácia pre súčasnosť, ale aj z minulosti, dodal prof. J. Koppel v príhovore oceneným, z ktorých mnohí stále aktívne odovzdávajú svoje skúsenosti mladším kolegom.

 

Významné osobnosti SAV 2020

Ing. Ľubomír Ondriš, CSc., (Ústav merania SAV), Ing. Štefan Kohút (Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko), Ing. Jozef Ivančo, CSc., (Ústav hydrológie SAV), Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc., (Ústav geotechniky SAV), prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., (Ústav vied o Zemi), RNDr. Milan Lehotský, CSc., (Geografický ústav SAV), MVDr. Jozef Burda, DrSc., (Neurobiologický ústav BMC SAV), Ing. Elena Sláviková, PhD., (Chemický ústav SAV), doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc., (Chemický ústav SAV), prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., (Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV), prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., (Archeologický ústav SAV), PhDr. Eva Frimmová, DrSc., (Historický ústav SAV), Mgr. Daniel Luther, CSc., (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV).

 

Významné osobnosti SAV 2021

RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., (Ústav hydrológie SAV), doc. Ing. Karol Dobrovodský, PhD., (Ústav informatiky SAV), prof. RNDr. Marián Vajteršic, DrSc., (Matematický ústav SAV), prof. RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., (Ústav vied o Zemi SAV), MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc., (Ústav pre výskum srdca CEM SAV), prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc., (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CB SAV), RNDr. Ružena Sotníková, CSc., (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV), Ing. Igor Novák, PhD., (Ústav polymérov SAV), doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc., (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV), RNDr. Nadežda Kolarova, PhD., (Chemický ústav SAV), doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc., (Sociologický ústav SAV), PhDr. Elena Mannová, CSc., (Historický ústav SAV), Ing. Miroslav Fabricius, CSc., (Historický ústav SAV), PhDr. Milan Hanuliak, DrSc., (Archeologický ústav SAV), prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV).

 

Fotogaléria Významné osobnosti SAV 2020

Fotogaléria Významné osobnosti SAV 2021

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články