Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Michal Fečkan a podpredseda SAV pre 1. OV Martin Venhart

Plaketa Jura Hronca pre prof. Michala Fečkana

24. 8. 2021 | videné 823-krát

Plaketu Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách si v utorok 24. augusta pri príležitosti životného jubilea prevzal z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov-matematikov prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. Je vedúcim vedeckým pracovníkom Matematického ústavu SAV a profesorom na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava.

Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia boli prítomní aj riaditeľ MÚ doc. Karol Nemoga, ktorý predniesol laduácio, a predseda Vedeckej rady MÚ SAV prof. Anatolij Dvurečenskij.

„Odovzdávanie ocenení v SAV je vždy príjemnou, no zároveň veľmi významnou udalosťou, aby sme si uvedomili, aká dôležitá je veda, aké dôležité miesto zaujímajú v spoločnosti vedci – zvlášť v tomto špecifickom pandemickom období,“ uviedol v príhovore podpredseda SAV M. Venhart

Prof. Michal Fečkan pochádza z Nových Zámkov. Matematickú analýzu študoval v rokoch 1980 – 1985 na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislava a podľa vlastných slov hneď „po vojne“ si vybral za svoje ďalšie pôsobisko Slovenskú akadémiu vied, Matematický ústav. Tu v roku 1993 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z dynamických systémov, v roku 2001 získal titul DrSc. a v roku 2006 ho menovali za profesora matematiky. Od roku 1995 pracuje aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. „Rád pracujem v akadémii, v matematickej komunite sa stále cítim dobre,“ uviedol okrem iného čerstvý držiteľ Plakety Jura Hronca v ďakovnej reči.

Vedecká kariéra prof. M. Fečkana sa začala jeho výskumom okolo dynamických systémov. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Študoval existenciu periodických, chaotických a iných riešení v nelineárnych dynamických systémoch v konečných, ako aj v nekonečno rozmerných priestoroch. Skúmal dynamiku oscilátorov so suchým trením,  parciálne diferenciálne rovnice opisujúce kmitanie tyče. Tieto úlohy sa študovali analyticky aj numericky. Odvodil existenčné vety pre nelineárne diferenciálne rovnice topologickými a variačnými metódami. V poslednom období sa zaoberá diferenciálnymi rovnicami neceločíselného rádu.

Prof. Michal Fečkan bol Vedcom roka za rok 2017, je riadnym členom Učenej spoločnosti SAV. S Hirschovým indexom 26 bol celkovo citovaný 2490-krát a jeho meno sa skvie na 313 článkoch, z toho 174 evidovaných v WOS. Okrem toho publikoval sedem monografií v prestížnych vydavateľstvách. UK ho vyznamenala Zlatou medailou v roku 2019. Jeho výsledky zaznamenali v tom roku taký vysoký počet ohlasov, že sa zaradil medzi percento najcitovanejších vedcov na svete rôznych výskumných zameraní.

Srdečne blahoželáme!

(Plné znenie laudácia je v prílohe.)

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články