Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z tlačovej konferencie

Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny nákupného správania spotrebiteľov

11. 8. 2021 | videné 1215-krát

Pandémia COVID-19 zanecháva výraznú stopu aj v zmenených vzorcoch spotreby a nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku. Výskumný tím vedcov z Geografického ústavu SAV, Sociologického ústavu SAV a Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil prieskum percepcií (vnímania) spotrebiteľov na zmenené vzorce spotreby počas pandémie COVID-19. Výskum sa uskutočnil v dvoch fázach na vzorke 1004 a 1006 respondentov. Prvá z nich sa realizovala v novembri 2020, druhá v júni 2021.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že spotrebitelia na Slovensku nakupovali pred aj počas pandémie COVID-19 prevažne vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach – supermarketoch, hypermarketoch a nákupných centrách. Viac ako tretina spotrebiteľov sa vo zvýšenej miere zásobovala potravinami a drogériovým tovarom. Podľa výsledkov prieskumu viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku počas pandémie COVID-19 zmenila svoje nákupné správanie. Nepotvrdila sa závislosť medzi pohlavím, národnosťou, počtom členov v domácnosti a zmeneným nákupným správaním. Naopak, štatisticky významný rozdiel vedci zaznamenali medzi vekovými kategóriami. Medzi zistené zmeny v nákupnom správaní patrí aj preferovanie jedného veľkého nákupu namiesto viacerých malých. Spotrebitelia menili aj frekvenciu nakupovania, aj spôsob – počas pandémie COVID-19 asi desatina spotrebiteľov na Slovensku nakupovala častejšie cez internet ako pred pandémiou, viac ako 20 percent spotrebiteľov plánuje aj po skončení pandémie nakupovať častejšie online.

Výskum tiež ukázal, že pre mnohých spotrebiteľov nastane „nový normál“: viac ako pätina spotrebiteľov na Slovensku skôr nesúhlasí alebo rozhodne nesúhlasí s tvrdením, že po skončení pandémie COVID-19 bude ich nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou („starý normál“).

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Petra Hencelová

Súvisiace články