Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Členovia odbornej poroty – zľava Monika Kopecká, Róbert Fencík, Daniel Szatmári a Ján Feranec

Víťazné práce z Detskej mapy sveta 2021 postupujú do Florencie

27. 7. 2021 | videné 1007-krát

Žiaci zo základných a stredných škôl sa v tomto roku opäť aktívne zapojili do súťaže Detská mapa sveta, ktorú zorganizoval Geografický ústav SAV v spolupráci s Kartografickou spoločnosťou SR. 

Národné kolo súťaže poznačila nižšia účasť ako v predchádzajúcich ročníkoch, najmä vzhľadom na obmedzené možnosti práce učiteľov výtvarnej výchovy počas dištančného vzdelávania detí.  Vyhodnotenie súťaže sa konalo 14. júla 2021 v knižnici Geografického ústavu SAV. Spomedzi 88 výtvarných prác vybrala odborná porota šesť najlepších, ktoré budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole.

Maľby Alexandry Murányi (5 rokov), Pavla Rybára (8), Márie Šálekovej (12), Timoteja Matejka (14),  Moniky Kráľovej (14) a Miriamy Radványiovej (15) postupujú na celosvetovú výstavu v rámci 30. medzinárodnej kartografickej konferencie Medzinárodnej kartografickej asociácie, ktorá sa bude konať 14. – 18. decembra 2021 vo Florencii.  Okrem prvých troch miest v štyroch vekových kategóriách komisia ocenila ďalších 11 prác, ktoré vynikali originálnosťou, tvorivosťou alebo kartografickým spracovaním. 

Medzinárodná kartografická asociácia oceňuje detské mapy už od roku 1993. Cieľom súťaže je zlepšiť kartografické vnímanie u detí a podporiť ich záujem o životné prostredie a kreativitu pri jeho  zobrazovaní.

Text a foto: Monika Kopecká, Geografický ústav SAV

Súvisiace články