Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Začala sa Letná škola mladých vedcov

Začala sa Letná škola mladých vedcov

19. 7. 2021 | videné 1062-krát

Päť dní s vedcami SAV, ukážkami vedeckej práce, vedeckými úlohami, ale aj oddych, športové hry či pátranie po tajomstvách Bratislavy. To všetko čaká na 28 detí, ktorým sa dnes začala Letná škola mladých vedcov SAV v areáli akadémie v Bratislave na Patrónke. Projekt vyšiel z občianskeho združenia All4Science, o. z., združenia mladých vedcov SAV.

Po úvodnom predstavení ústavov, ktoré sa do letnej školy zapojili, začali žiaci areál a pracoviská SAV spoznávať, ako sa na mladých vedcov patrí, vedecky – v rámci šifrovacej hry.

„Tento rok sme dostali viac ako 90 prihlášok a motivačných listov. Zástupcovia ústavov SAV si potom vybrali 28 detí – možno budúcich kolegov a kolegyne –, ktoré budú oddnes 19. júla do piatku 23. júla realizovať svoje projekty, navštívia jednotlivé ústavy, prehĺbia si svoje poznatky a získajú praktické zručnosti z oblasti biológie, chémie, fyziky, informatiky a programovania,“ vysvetľuje jeden z organizátorov Martin Nosko, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.  

Bratislavský areál SAV na Patrónke sa tak zaplnil deťmi z celého Slovenska od Košíc, Michaloviec, Popradu, Trstenej, Žiliny, Nitry až po „domácich“ z Bratislavy. Na základe motivačných listov organizátori rozdelili žiakov do dvojíc či trojíc, ktoré budú pôsobiť na jednotlivých ústavoch. Svoje „vedecké sny“ si mladí vedci budú plniť na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústave polymérov SAV, Ústave informatiky SAV, Ústave anorganickej chémie SAV, Ústave molekulárnej biológie SAV, Ústave pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, Ústave experimentálnej farmakológie Centra experimentálnej medicíny SAV, vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV, v Ústave zoológie SAV a vo Fyzikálnom ústave SAV. „Žiaci si napríklad ´zostroja výbuch´, budú môcť naprogramovať robotickú hlavu, skúmať hmyz, zostrojiť aparatúru na chemické vyvíjanie vodíka, premieňať plastový odpad na nanovlákna, pozorovať baktérie, proteíny či bunkové kultúry pod mikroskopom, skúšať vlastnosti kovov...,“ vymenúva ďalšia z organizátorov Alena Opálková z Ústavu polymérov SAV.

„Som rád, že SAV nerobí len špičkový výskum, ale že sa venuje aj mladej, nastupujúcej generácii, preto letnú školu mladých vedcov nesmierne vítam,“ pozdravil online deti predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. „Je veľmi dôležité, aby talentované deti a deti, ktoré majú záujem o vedu vo všeobecnosti, si tento talent ďalej rozvíjali.“ 

Posledný deň letnej školy sa uskutoční vedecká konferencia účastníkov, na ktorej deti predstavia výsledky svojich projektov. Dovtedy ich čaká päť dobrodružných, novými poznatkami nabitých dní.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články