Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Skončil sa XIII. ročník interaktívnej konferencie Preveda

OZ Preveda vyhlásilo výsledky XIII. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2021

13. 7. 2021 | videné 518-krát

Vyhlásením výsledkov sa skončil XIII. ročník Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2021. Počas konferencie, ktorú organizuje Občianske združenie Preveda, účastníci odprezentovali v 12 odborných sekciách celkovo 147 zaujímavých štúdií. Novinkou aktuálneho ročníka bolo rozšírenie sekcií o oblasť Omiky a Biomateriály.

„Tento ročník bol výnimočný, latka kvality príspevkov bola opäť prekonaná,“ konštatuje jeden z organizátorov, Miroslav Ferko z Centra experimentálnej medicíny SAV a z OZ Preveda, ktorého teší tiež vysoká vyrovnanosť vedeckej úrovne jednotlivých prác. O to ťažšie bolo vybrať víťazov aktuálneho ročníka. „Nakoniec sme ocenili 29 účastníkov, z ktorých vzišiel jeden celkový víťaz, Ing. Lucia Pažitná z Chemického ústavu SAV, ktorej sme udelili cenu Prevedy za štúdiu pod názvom Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch. Celková víťazka vďaka generálnemu partnerovi spoločnosti BASF Slovensko získala finančný grant v hodnote 500 eur na rozvíjanie jej vedeckých cieľov,“ dopĺňa Pavol Farkaš z Chemického ústavu SAV a OZ Preveda.

Rozhovor s víťazkou tohtoročnej Interaktívnej konferencie mladých vedcov Luciou Pažitnou

Organizátori z OZ Preveda tento rok „otvorili dvere“ aj zahraničným účastníkom. Významne boli zastúpené práce z Poľska, Čiech, Nemecka a Rakúska. „Vnímam veľmi pozitívne, keď v diskusiách pod príspevkami čítam vzájomné povzbudivé hodnotenia účastníkov, iniciáciu potenciálnych spoluprác a výmenu cenných rád,“ konštatuje Miroslav Ferko.

Kompletný zoznam víťazných prác si môžete pozrieť v krátkej prezentácii.

„Chceme poďakovať za vysokú účasť, kvalitné prezentácie a zaujímavé diskusné interakcie účastníkom a moderátorom jednotlivých sekcií. Osobitné poďakovanie patrí našim podporovateľom, sponzorom, vďaka ktorým bolo možné oceniť víťazné práce. Všetkým víťazom, ale aj tým, ktorých práce neboli ocenené, ešte raz gratulujeme a prajeme v tejto náročnej dobe veľa zdravia a energie pri napĺňaní vytýčených cieľov,“ dodávajú na záver organizátori podujatia.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: OZ Preveda

Súvisiace články