Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

OZ Preveda vyhlásilo výsledky XIII. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2021

13. 7. 2021 | zhliadnuté 192-krát

Vyhlásením výsledkov sa skončil XIII. ročník Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2021. Počas konferencie, ktorú organizuje Občianske združenie Preveda, účastníci odprezentovali v 12 odborných sekciách celkovo 147 zaujímavých štúdií. Novinkou aktuálneho ročníka bolo rozšírenie sekcií o oblasť Omiky a Biomateriály.

„Tento ročník bol výnimočný, latka kvality príspevkov bola opäť prekonaná,“ konštatuje jeden z organizátorov, Miroslav Ferko z Centra experimentálnej medicíny SAV a z OZ Preveda, ktorého teší tiež vysoká vyrovnanosť vedeckej úrovne jednotlivých prác. O to ťažšie bolo vybrať víťazov aktuálneho ročníka. „Nakoniec sme ocenili 29 účastníkov, z ktorých vzišiel jeden celkový víťaz, Ing. Lucia Pažitná z Chemického ústavu SAV, ktorej sme udelili cenu Prevedy za štúdiu pod názvom Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch. Celková víťazka vďaka generálnemu partnerovi spoločnosti BASF Slovensko získala finančný grant v hodnote 500 eur na rozvíjanie jej vedeckých cieľov,“ dopĺňa Pavol Farkaš z Chemického ústavu SAV a OZ Preveda.

Rozhovor s víťazkou tohtoročnej Interaktívnej konferencie mladých vedcov Luciou Pažitnou

Organizátori z OZ Preveda tento rok „otvorili dvere“ aj zahraničným účastníkom. Významne boli zastúpené práce z Poľska, Čiech, Nemecka a Rakúska. „Vnímam veľmi pozitívne, keď v diskusiách pod príspevkami čítam vzájomné povzbudivé hodnotenia účastníkov, iniciáciu potenciálnych spoluprác a výmenu cenných rád,“ konštatuje Miroslav Ferko.

Kompletný zoznam víťazných prác si môžete pozrieť v krátkej prezentácii.

„Chceme poďakovať za vysokú účasť, kvalitné prezentácie a zaujímavé diskusné interakcie účastníkom a moderátorom jednotlivých sekcií. Osobitné poďakovanie patrí našim podporovateľom, sponzorom, vďaka ktorým bolo možné oceniť víťazné práce. Všetkým víťazom, ale aj tým, ktorých práce neboli ocenené, ešte raz gratulujeme a prajeme v tejto náročnej dobe veľa zdravia a energie pri napĺňaní vytýčených cieľov,“ dodávajú na záver organizátori podujatia.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: OZ Preveda