Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doktor Pinčák so spoluautormi matematicky dokázali, že môžeme cestovať v čase, ale iba ako pozorovatelia, ktorí nie sú schopní manipulovať s udalosťami, takže nebudú schopní zmeniť minulosť, ale iba ju vystopovať.

Cestovanie v čase témou časopisu Quark

6. 7. 2021 | videné 615-krát

Hlavnou témou najnovšieho čísla magazínu o vede a technike – Quark – je cestovanie v čase, ktorému sa populárnou formou venuje samostatný vedecký pracovník z Oddelenia teoretickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV RNDr. Richard Pinčák, PhD. Predstava cestovania červou dierou zatiaľ patrí do ríše umenia či fantázie. Pre modernú teoretickú fyziku to však môže byť jeden z predmetov každodenného bádania: od cestovania v čase cez červie diery, skúmanie otázok a záhad skrytých dimenzií vo vesmíre až po temnú hmotu a paralelné vesmíry. Na všetko spomenuté dokáže moderná fyzika nachádzať nové pohľady: tie umožňujú vysvetliť, ako sa napríklad pomocou interakcie s virtuálnymi dimenziami umožňuje vynorenie sa našej reality, teda pozorovateľného vesmíru a síl, ktoré v ňom aj mimo neho pôsobia.

Teoretický fyzik z ÚEF SAV doktor Richard Pinčák spolu s kolegami z Talianska, Dánska a Saudskej Arábie publikoval v známom časopise Universe dôležitý článok z oblasti kozmológie s názvom The “Emerging” Reality from “Hidden” Spaces. Text hneď po vydaní vyvolal značný záujem vedcov.

Práca predstavuje nové aspekty konceptu „vznikajúceho priestoru“ ako geometrického/topologického prístupu v kozmologickej oblasti a poukazuje na priamy vzťah medzi strunami a temnou hmotou. Prístup uvedený v publikácii ukazuje, že realita, akú pozorujeme, môže byť „objavujúcou sa“ časťou zložitejšej skrytej štruktúry.

Doktor Pinčák so spoluautormi matematicky dokázali, že môžeme cestovať v čase, ale iba ako pozorovatelia, ktorí nie sú schopní manipulovať s udalosťami, takže nebudú schopní zmeniť minulosť, ale iba ju vystopovať. Použitím pôvodného prístupu založeného na myšlienke tzv. paradoxu starého otca, by to nebolo možné nijako uskutočniť. V tejto súvislosti získava väčší význam prístup založený na teórii strún, a inovatívny aspekt spočíva v možnosti, že struna vznikne z interakcie medzi konkrétnymi dimenziami vesmíru (viď obrázok).

Viac informácii o aktuálnej problematike napísaných populárnou formou sa možno dočítať na stránkach časopisu Reccom Magazine v príspevku s názvom „A chance to travel in time through the emerging reality from hidden spaces“.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Richard Pinčák, ÚEF SAV