Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Medzi študentskými osobnosťami roka sú aj traja doktorandi SAV

3. 7. 2021 | zhliadnuté 875-krát

Vo štvrtok 1. júla 2021 sa v Pálfiho paláci konalo vyhlásenie 16. ročníka súťaže Študentská osobnosť roka za akademický rok 2019/2020. Medzi ocenenými sú aj traja doktorandi Slovenskej akadémie vied: Ing. Filip Květoň z Chemického ústavu SAV, Mgr. Hemen Sendi z Ústavu zoológie SAV a Mgr. Jana Magdaléna Májeková z Historického ústavu SAV.

Absolútnym víťazom a zároveň TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademickom roku 2019/2020 sa stal Ing. Lukáš Tóth zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
 

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach
 

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
 

4. Lekárske vedy

Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave
 

5. Farmácia

Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
 

6. Prírodné vedy, chémia

Mgr. Hemen Sendi, Ústav zoológie SAV v Bratislave
 

7. Stavebníctvo, architektúra

Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
 

8. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
 

9. Filozofia, politológia, sociológia, história

Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave
 

10. Právo

JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
 

11. Kultúra, umenie

Mgr. art. Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave
 

12. Ekonómia

Cena J&T Banky v kategórii Ekonómia
Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
 

13. Šport

Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
 

Špeciálne ceny

Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore

- Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
 

Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržatelnosť

- Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
 

Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)

- Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
 

Cieľom podujatia Študentská osobnosť je predstaviť verejnosti výnimočných študentov, vysokoškolákov alebo doktorandov. Tento rok dekani fakúlt a vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied, kde doktorandi vykonávajú svoju činnosť, nominovali 75 uchádzačov. Projekt sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a jeho odbornými garantmi sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Zdroj: studentskaosobnost.sk

Foto: Martin Bystriansky