Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Bohumile Ferenčuhovej odovzdal francúzsky veľvyslanec Rad dôstojníka za zásluhy

1. 7. 2021 | zhliadnuté 237-krát

Veľvyslanec Francúzskej republiky v SR J. E. Christophe Léonzi odovzdal 29. júna PhDr. Bohumile Ferenčuhovej, DrSc., z Historického ústavu SAV Rad dôstojníka za zásluhy. Ocenenie jej udelili za cenný prínos pri štúdiu francúzsko-slovenských vzťahov.

Bohumila Ferenčuhová sa vo svojej dlhoročnej, úspešnej vedeckej kariére vypracovala na poprednú európsku odborníčku na problematiku vzťahov medzi Francúzskom a strednou Európou. Venuje sa predovšetkým kultúrnym transferom z Francúzska na Slovensko a do českých krajín, ale aj opačným smerom, a to od začiatku 19. storočia s dôrazom predovšetkým na 20. a 30. roky 20. storočia.

Od 90. rokov je členkou dvoch medzinárodných komisií, ktoré patria medzi členov Medzinárodného komitétu historických vied.

V roku 2006 jej francúzske ministerstvo školstva udelilo vyznamenanie Chevalier dans l´Ondre des Palmes académiques (Rytier Rádu akademických paliem) za služby poskytnuté francúzskej kultúre. V roku 2014 ju povýšili na Officier dans l´Ordre des Palmes académiques (Dôstojník Rádu Akademických paliem) za jej angažovanosť v prospech slovensko-francúzskej vedeckej spolupráce v spoločenských vedách. Od roku 2012 je členkou Učenej spoločnosti SAV. V rokoch 2006 až 2010 bola členkou Poradného výboru k rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín pri Rade Európy v Štrasburgu. Z viacerých slovenských ocenení je držiteľkou napríklad Medaily M. R. Štefánika z roku 1999.

Srdečne blahoželáme!

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Francúzsky inštitút