Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Víťazi a víťazky súťaže odprezentovali svoje práce v stredu 23. júna 2021 na vedeckom seminári v Aule SAV na Patrónke v Bratislave

SAV má špičkových doktorandov

23. 6. 2021 | videné 2056-krát

Do súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov bola po prvýkrát zaradená aj kategória určená pre doktorandov. Prihlásilo sa do nej 23 talentovaných mladých vedcov zo všetkých troch oddelení vied. Súťaž potvrdila vysokú úroveň prihlásených prác. Víťazi a víťazky súťaže odprezentovali svoje práce v stredu 23. júna 2021 na vedeckom seminári v Aule SAV na Patrónke v Bratislave. Na záver im podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied doktor Martin Venhart ako zástupca štatutára SAV a garantka súťaže a členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied profesorka Ľubica Lacinová odovzdali diplomy. 

S myšlienkou vytvoriť v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov špeciálnu kategóriu aj pre doktorandov prišli Mladí vedci SAV. Túto iniciatívu pozitívne prijala garantka súťaže profesorka Ľubica Lacinová. „Pravdupovediac som uplynulé dva roky aj ja rozmýšľala o tom, že by bolo vhodné urobiť kategóriu pre doktorandov, pretože oni sami prejavovali záujem zúčastniť sa tejto súťaže. Tá je však určená len mladým vedeckým pracovníkom. Som veľmi rada, že sme sa pre tento krok rozhodli. Podľa toho, čo sme si vypočuli minulý týždeň na seminári víťazov kategórie mladých vedeckých pracovníkov v Košiciach a dnes, sa potvrdilo, že všetky prihlásené práce boli na špičkovej úrovni a ak by sa ocitli spoločne v jednej kategórii, porota by bola naozaj bezradná v rozhodovaní o tom, koho má oceniť,“ skonštatovala Ľubica Lacinová po odovzdaní diplomov.

Kvalita súťažných príspevkov potešila aj členov poroty. „Ako predsedu hodnotiacej komisie pre prvé oddelenie vied musím priznať, že ma veľmi milo prekvapila vysoká úroveň prác a spolu s kolegami sme mali naozaj náročné rozhodovanie. Na druhej strane som úprimne rád, že na SAV máme takýchto kvalitných doktorandov. Vnímam to ako silnú garanciu skvelej budúcnosti a rozvoja SAV,“ dodal Martin Venhart po skončení podujatia.

Výsledky Súťaže doktorandov SAV:

1. oddelenie vied

1. cena: RNDr. Katarína Zakuťanská, Ústav experimentálnej fyziky SAVŠtrukturalizačné javy v kompozitoch na báze kvapalných kryštálov

2. cena: Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, MSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ti-Mg composite for dental implants

3. cena: Mgr. Katarína Rišová, Geografický ústav SAV, Priestorová analýza schodnosti prostredia v kontexte rodových nerovností  

Čestné uznanie: Mgr. Mária Kováčová, Ústav geotechniky SAV, Bio-mechanochemická syntéza strieborných nanočastíc s antibakteriálnou aktivitou

 

2. oddelenie vied 

1. cena: Ing. Ivana Borovská, rod. Ševčíková, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied SAV, Vplyv nádorových mutácií v RRM doménach zostrihových faktorov PUF60 a U2AF65 na ich vlastnosti a výber zostrihových miest

2. cena: RNDr. Veronika Pinková Gajdošová, Chemický ústav SAV, Nové metódy na diagnostiku rakoviny prsníka

3. cena: Mgr. Hemen Sendi, Ústav zoológie SAV, Paleoekológia, paleozoogeografia a evolúcia švábov (Blattodea) z druhohorných jantárov                                                                             

Čestné uznanie: Ing. Štefánia Hrončeková, Chemický ústav SAV, Nové prístupy v diagnostike rakoviny  prostaty

Čestné uznanie: Mgr. Jan Roška, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Poškodenie a oprava DNA ako prognostický biomarker pri testikulárnych nádoroch

 

3. oddelenie vied

1. cena: Mgr. Veronika Garajová, Ústav hudobnej vedy SAVCatalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini 

2. cena: Mgr. Oliver Zajac, Historický ústav SAVMapa ako politický manifest: Karta dawnej Polski a koncept poľského štátu a národa

3. cena: Mgr. Alžbeta Kuchtová, Filozofický ústav SAV, Derrida a Levinas neuchopiteľné                                                                                                                          

Fotogaléria z podujatia


Text a foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články