Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Pozvánka na 12th Molecules Webinar – Recent Advances in Carbohydrate-Active Enzymes

16. 6. 2021 | zhliadnuté 131-krát

V stredu 23. júna 2021 o 15.00 h (SEČ) sa uskutoční on-line webinár pri príležitosti prípravy špeciálneho čísla časopisu Molecules (IF=3,267) na tému Recent Advances in Carbohydrate-Active Enzymes, ktorého organizátorom je Štefan Janeček z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

Bezplatná registrácia na webinár, ako aj program celej udalosti je dostupný TU.

Enzýmy aktívne voči sacharidom (Carbohydrate-Active enZymes; CAZymes) predstavujú enormne rozvinutú a stále sa rozvíjajúcu oblasť výskumu, ktorá v posledných desaťročiach priťahuje neutíchajúcu pozornosť vedeckej komunity. Od začiatku 90. rokov minulého storočia bol výskum CAZýmov úzko spojený s klasifikáciou glykozidových hydroláz (GH) do rodín na základe podobností ich aminokyselinových sekvencií, ktorú zaviedol Bernard Henrissat v roku 1991. Táto pôvodná klasifikácia neskôr zahrnula aj iné enzýmové aktivity – okrem katalyzovania hydrolýzy glykozidových väzieb ide o katalýzu tvorby a/alebo modifikácie rôznych sacharidov. V súčasnosti sú CAZýmy najlepšie známe v rámci CAZy databázy, ktorá pokrýva okrem rodín GH aj rodiny glykozylových transferáz (GT), polysacharidových lyáz (PL), sacharidových esteráz (CE) a tzv. pomocné aktivity (AA). Samostatný segment CAZy databázy je venovaný aj nekatalytickým doménam, tzv. modulom viažucich sacharidy (CBM; carbohydrate-binding modules). Záber CAZýmov je teda naozaj široký – od základného výskumu po rôzne praktické aplikácie, ako sú najmodernejšie biotechnológie a prístupy v medicíne.

Program webinára:

Chair Introduction – Stefan Janecek – 15.00 – 15.05 h

Stefan Janecek – 1.05 – 15.30 h

Laboratory of Protein Evolution, Institute of Molecular Biology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia; http://imb.savba.sk/~janecek/

Alpha-Amylase Families in CAZy: Sequences, Structures, Specificities and Evolution – a Bioinformatician’s View

Nicolas Terrapon – 15.30 – 15.55 h

CNRS, Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, Aix Marseille Université, Marseille, France; http://www.afmb.univ-mrs.fr/glycogenomics,40

Carbohydrate-Active EnZymes Annotation in the High-Throughput Era

Elizabeth Ficko-Blean – 15.55 – 16.20 h

CNRS and Sorbonne Université, Station Biologique de Roscoff, Roscoff, France; http://www.sb-roscoff.fr/en/team-marine-glycobiology

CAZypedia – a Cherished CAZy Community Resource

Q&A and Discussion – 16.20 – 16.40 h

Closing of Webinar – Stefan Janecek – 16.40 – 16.45 h

Text: Štefan Janeček, ÚMB SAV