Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Prvýkrát vyplatená podpora za ochranu priemyselného vlastníctva

10. 6. 2021 | videné 564-krát

V máji 2021 bola prvýkrát vyplatená finančná podpora organizáciám SAV za ochranu priemyselného vlastníctva. Nejde však o jednorazovú záležitosť.

V súvislosti so vstúpením do platnosti Zásad SAV na uplatnenie, ochranu a využívanie práv k priemyselnému vlastníctvu organizácií zriadených SAV v marci tohto roku, majú organizácie SAV nárok na finančnú podporu a refundáciu niektorých nákladov.

Podporu v sume 5000 eur priniesol každý z troch udelených európskych patentov (pre Ústav materiálov a mechaniky strojov SAVÚstav polymérov SAV). O niečo menšiu podporu – 1000 eur, priniesol každý z piatich národných patentov udelených v USA, Číne a Japonsku (pre Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV).

Zásady SAV okrem iného stanovujú tiež minimálnu sumu odmeny pre pôvodcovský kolektív v súvislosti s uplatnením práva organizácie SAV na nahlásený predmet priemyselného vlastníctva, a to 750 eur. Po podaní prioritnej slovenskej patentovej prihlášky v spolupráci s Kanceláriou pre transfer technológií SAV má organizácia SAV nárok na jej refundáciu, vrátane odvodov z centrálnych zdrojov kapitoly SAV.

Doposiaľ boli týmto spôsobom motivovaní pôvodcovia z Ústavu molekulárnej biológie SAV, Centra experimentálnej medicíny SAVElektrotechnického ústavu SAV.

Ak si myslíte, že ste vytvorili riešenie, ktoré má potenciál priemyselného využitia alebo komercializácie, neváhajte kontaktovať Kanceláriu pre transfer technológií SAV. 

Text: Natália Feriančeková, Kancelária pre transfer technológií SAV

Foto: unsplash.com

Súvisiace články