Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Claudio Alfieri

9. 6. 2021 | videné 387-krát

Prednáška Dr. Claudio Alfieri, ktorý pôsobí v Ústave pre výskum rakoviny vo Veľkej Británii, pod názvom „Molecular snapshots of cell cycle control by cryo-EM“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 10. júna o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Dr. Claudio Alfieri je vedúcim tímu pre výskum molekulárnych mechanizmov regulácie bunkového cyklu. Jeho výskum sa zameriava na pochopenie a popísanie procesov bunkového cyklu, a ako je tento proces regulovaný veľkými makromolekulárnymi komplexmi počas fáz delenia či výstupu a opätovného vstupu do bunkového cyklu.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková

Súvisiace články