Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes vymenovala profesora Pavla Šajgalíka do funkcie predsedu SAV

SAV naďalej povedie Pavol Šajgalík

3. 6. 2021 | videné 1181-krát

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes vymenovala profesora Pavla Šajgalíka do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied. Snem SAV ho do funkcie opätovne zvolil počas online zasadnutia 18. marca 2021 a na čele SAV bude do júna 2025.

„Uplynulé funkčné obdobie prinieslo dva zásadné momenty. Jedným z nich bolo naštartovanie nových grantových programov IMPULZ a SASPRO 2, ktorý považujem za výnimočný aj tým, že sme ho získali v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Druhým momentom, nie celkom čakaným a vítaným, bol príchod pandémie. Tá však otvorila obrovské priestory a poskytla šance výskumníkom SAV, predovšetkým z Biomedicínskeho centra SAV, ale aj z iných ústavov, ktorí sa podieľali na okamžitej záchrane Slovenskej republiky v tomto ťažkom období. Viaceré výsledky, ktoré v tomto čase vznikli, sú unikátne a určite budú mať aj dlhodobý význam pre obyvateľov Slovenska a v širšom kontexte aj pre obyvateľov Európy,“ skonštatoval Pavol Šajgalík.

Najdôležitejším cieľom predsedu SAV v nasledujúcom funkčnom období je, aby SAV zaujala v stredoeurópskom výskumnom priestore miesto, ktoré bude porovnateľné s vedeckovýskumnými organizáciami v okolitých štátoch a stala sa tak plnohodnotným partnerom excelentného výskumu v rámci Európy.

Máme pred sebou množstvo krokov, ktoré pre to musíme urobiť. Jeden z nich, ktorý považujem za kľúčový, je ukončenie transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie, aby sme boli kompatibilní s okolitým svetom. Druhou nesmierne podstatnou úlohou je prilákanie kvalitných vedeckých pracovníkov z celého sveta, pretože všetky excelentné vedecké výskumné inštitúcie sú mimoriadne internacionalizované a preto by sa aj SAV mala otvoriť vonkajšiemu prostrediu,“ dodal predseda SAV.

Počas svojho úradovania bude „staronový“ predseda SAV dbať aj na prísne dodržiavanie apolitického postavenia SAV s dôrazom na etiku vedeckého pracovníka a vedeckej práce. Bude sa zasadzovať aj o uvedenie programov na pomoc mladým vedeckým pracovníkom, ktorí absolvovali doktorandské štúdium a za zjednodušenie procesu prijímania zahraničných vedeckých pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Za dôležité tiež považuje vytvorenie spoločných výskumných pracovísk s univerzitami.

Profesor Pavol Šajgalík vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra experimentálnej fyziky). Je uznávaným odborníkom v oblasti materiálového výskumu, konštrukčnej keramiky, keramických nanokompozitov, fázovej transformácie a mikroštruktúry. Celý svoj profesionálny život pracuje v SAV. Na Ústave anorganickej chémie SAV pôsobil na rôznych pozíciách, 14 rokov ako riaditeľ. V roku 2013 sa stal členom Predsedníctva SAV a v roku 2015 ho po odvolaní predchádzajúceho predsedu zvolil Snem SAV na čelo inštitúcie. Druhýkrát bol do funkcie zvolený v roku 2017.

Je podpredsedom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, podpredsedom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, členom Pandemickej komisie vlády SR, členom vedeckých rád viacerých výskumných univerzít, je voleným členom World Academy of Ceramics. Zastáva rôzne funkcie vo viacerých profesijných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Absolvoval mnohé zahraničné výskumné pobyty, predovšetkým v Nemecku, Japonsku, USA, Taiwane a Číne. Získal mnohé ocenenia a vyznamenania doma aj v zahraničí.

V roku 2015 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva. Získal Bridge Building Award Americkej keramickej spoločnosti a aj Stuijts Award Európskej keramickej spoločnosti za významný prínos v oblasti výskumu keramických materiálov. Je ženatý, má dve dcéry a dve vnučky.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Kancelária prezidentky SR

Súvisiace články