Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Hodnotiace stretnutie členov Medzinárodného poradného výboru so zástupcami SAV

1. 6. 2021 | zhliadnuté 281-krát

Na svojom ďalšom, štvrtom hodnotiacom zasadnutí sa po polroku v utorok 1. júna stretli zástupcovia Medzinárodného poradného výboru (IAB) a Slovenskej akadémie vied. Stretnutie sa uskutočnilo online.

Po otvorení stretnutia predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a úvodných slovách Márie Omastovej, členky Predsedníctva SAV a predsedníčky Akreditačnej komisie SAV, vystúpili s hodnotením činnosti podpredsedovia jednotlivých oddelení vied Pavol Siman, Karol Marhold a člen Predsedníctva SAV za 3. oddelenie vied Juraj Marušiak. Zástupcovia oddelení vied konštatovali napĺňanie odporúčaní IAB a vyzdvihli tiež niektoré vedecké výsledky uplynulého hodnotiaceho obdobia.

O programoch SASPRO2 a IMPULSE určených na zmiernenie odlivu mozgov informoval Peter Samuely, podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie. O stúpajúcom počte doktorandov v SAV a internacionalizácii mladých pracovníkov akadémie informovali členovia Predsedníctva SAV Ľubica Lacinová a Martin Venhart. Pripomenuli, že SAV sa chce orientovať na získavanie doktorandov z ekonomicky menej vyspelých, resp. rozvojových krajín.

Zástupkyňa IAB Marja Makarow vyjadrila potešenie nad legislatívnym posunom v procese transformácie SAV. Podľa predsedu SAV P. Šajgalíka schválením Zákona o SAV a Zákona o vedecko-výskumnej inštitúcii v Národnej rade SR môže SAV získať právne postavenie, vďaka čomu bude SAV rovnocenným partnerom s univerzitami. To by výrazne uľahčilo spoluprácu medzi SAV a výskumnými univerzitami, ktorých význam IAB neustále zdôrazňuje.

Predseda SAV v záverečnom príhovore ocenil pomoc IAB v transformačnom procese. Poďakoval sa všetkým členom IAB za ich  pôsobenie, cenné rady a pripomienky počas celého obdobia. Funkčné obdobie IAB sa končí rovnako ako funkčné obdobie súčasného Predsedníctva SAV.  M. Makarow sa tiež poďakovala za spoluprácu a opätovne zdôraznila, že hodnotenie by malo slúžiť najmä strategickým a rozvojovým cieľom.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky