Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo grantu

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v roku 2021

1. 6. 2021 | videné 1095-krát

Slovenská akadémia vied vyhlasuje dnes – 1. júna 2021 – 3. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant). Výzva na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu je zverejnená na stránke SAV aj na domovskej stránke programu.

Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) – ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka. V druhej výzve programu bolo podporených 30 žiadostí o grant zo 17 ústavov SAV.

Konečný termín na podávanie žiadostí o grant v 3. výzve programu je 31. augusta 2021.

Viac informácií o podmienkach programu, ako aj možnosti registrovať sa a podať žiadosť o grant nájdete na webstránke programu.

Text: Dominika Zsapková Haringová, Odbor vedy a výskumu, Úrad SAV

Súvisiace články