Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Deti pracujú s pracovným listom

GREEN WEEK 2021 sa zameral na nulové znečistenie pre zdravších ľudí a planétu

21. 5. 2021 | videné 504-krát

Už niekoľko rokov sa Ústav krajinnej ekológie SAV spolu s Materskou škôlkou na Macharovej ulici 1 v Petržalke zúčastňuje iniciatívy Európskej únie pod Názvom Green Week. Tento rok ústav pripravil pre deti predškolského veku pripravili podujatie s názvom Čo trápi veľké mestá a ako im pomáhajú tí najmenší.

Náučný program rozdelený na dve časti tvorila PowerPointová prezentácia a pracovný list. Časť prezentácie s názvom Keď mesto ochorie, sa zamerala na to, aby deti spoznali faktory, ktoré mestu škodia a ohrozujú ľudí, zvieratká aj rastlinky, ktoré v nich žijú a rastú. V časti prezentácie Keď deti liečia sa deti naopak naučili vnímať pozitívne príklady toho, ako sa dajú zmierniť negatívne účinky zlých faktorov a čo treba robiť, aby sa mesto vyliečilo a bolo príjemným prostredím pre život nielen detí, ich rodičov, ale aj ostatných obyvateľov.

V druhej, praktickej časti, nazvanej Múdre hlavičky, šikovné ručičky si získané vedomosti deti preverili na pracovnom liste. Deti vystrihovali a priraďovali k smutným smajlíkom negatívne príklady správania sa človeka ku svojmu životnému prostrediu a naopak k veselým smajlíkom priraďovali pozitívne riešenia. Napríklad cestu autom – nahradili za trolejbus alebo električku, odpad a nečistoty na ulici za odpadkové koše a nádoby na separovaný zber odpadu, betónovú plochu medzi domami za zelený trávnik so stromami a kvietkami a podobne.

Cieľom podujatia bolo naučiť deti citlivo vnímať a rozpoznať správne a nesprávne správanie sa ľudí k svojmu životnému prostrediu, využiť pritom obrázkovú a predovšetkým hravú formu prezentácie negatívnych a pozitívnych príkladov na rozvoj pamäťových schopností a postrehu detí, ale aj na rozvoj ich jemnej motoriky ako kreslenie, vystrihovanie a lepenie.

Na záver podujatia deti potešila sladká odmena.

Text: Milena Moyzeová, Edita Adamčeková, ÚKE SAV

Foto: Katarína Kovačičová

Súvisiace články