Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ukážka slovníkového portálu

Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV je bohatší o nové slovníkové diela

11. 5. 2021 | videné 1852-krát

Na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV je už od roku 2003 sprístupnený Slovníkový portál JÚĽŠ SAV. Slúži odbornej aj laickej verejnosti ako komplexný internetový slovníkový zdroj združujúci elektronické verzie významných slovenských lexikografických diel. Portál umožňuje „listovať“ naraz vo viacerých slovníkoch pomocou tzv. združeného vyhľadávania.

V uplynulých dňoch sa tento portál doplnil o ďalšie dve diela – sedemzväzkový Historický slovník slovenského jazykaSlovník slovenských nárečí zatiaľ v prvých dvoch zväzkoch. „Každé z nich je jedinečné svojím obsahom,“ zdôrazňuje doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. „Oba slovníky sú výsledkom mnohoročnej práce historických jazykovedcov a dialektológov a ponúkajú širší obraz o regionálnom a historickom bohatstve slovenského jazyka.“

Podľa G. Múcskovej Historický slovník slovenského jazyka zachytáva slovnú zásobu z predspisovného obdobia slovenčiny až po prvú kodifikáciu A. Bernoláka z konca 18. storočia. Slovník je spoľahlivým základom ďalšieho výskumu vývoja slovenčiny a slovenských dejín. „Doteraz mali používatelia portálu prístup iba k jeho 5. zväzku,“ dopĺňa informáciu riaditeľka ústavu.

Slovník slovenských nárečí zachytáva celonárodnú nárečovú slovnú zásobu slovenčiny z územia Slovenska. „Spracovaná slovná zásoba rozširuje poznatky o vývine a premenlivosti jazyka, zároveň je odrazom života a kultúry našich predkov, preto je slovník významným zdrojom informácií aj pre odborníkov z iných humanitných a spoločenskovedných odborov,“ vysvetľuje G. Múcsková.

Ústav v tomto roku podľa nej plánuje dokončiť 4. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka a 3. zväzok Slovníka slovenských nárečí. Knižné vydanie je potom predpokladom ďalšieho rozšírenia portálu v blízkej budúcnosti.

Slovníkový portál JÚĽŠ SAV spája slovnú zásobu rôznych súčasných, starších i dávnych historických variet slovenčiny, aby tak „predstavil bohatstvo nášho národného jazyka v jeho dynamike i v celej jeho neobyčajnej pestrosti a variantnosti“, uzatvára Gabriela Múcsková, riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Súvisiace články