Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV opäť organizuje Letnú školu mladých vedcov 2021

SAV organizuje Letnú školu mladých vedcov 2021

10. 5. 2021 | videné 1024-krát

Slovenská akadémia vied pozýva žiačky a žiakov vo veku od 10 do 15 rokov, ktorí majú neustály hlad po vedomostiach, do svojich laboratórií. Občianske združenie All4Science, ktoré spája popularizátorov z radov vedcov SAV, po pandemickej prestávke organizuje 2. ročník Letnej školy mladých vedcov 2021. Účastníčky a účastníci tak dostanú príležitosť zoznámiť sa s vedeckým prostredím, zábavnou formou si prehĺbia poznatky a získajú praktické zručnosti z oblasti biológie, chémie, fyziky, informatiky a programovania. Registrácia je otvorená od dnešného dňa 10. mája do 15. júna 2021.

„Stretnutia s reálnymi vedcami, ktorí robia skutočnú vedu, sú najdôležitejšie práve v mladosti, lebo vtedy si vytvárame vzory. Keď vedecký pracovník dieťa zaujme, táto skúsenosť môže v žiakovi do významnej miery naštartovať svoj spôsob uvažovania, ktorý bude blízky racionalite a možno bude mať aj naštartovanú cestu a povie si – tadeto chcem ísť, lebo sa mi to páči,“ zdôraznil predseda SAV Pavol Šajgalík, podľa ktorého je práca so žiakmi základných škôl jedna z najdôležitejších popularizačných aktivít SAV.

Podmienkou účasti na Letnej škole mladých vedcov je vyplnenie prihlasovacieho formulára na stránke letnej školy a opísanie vlastnej predstavy vedeckého projektu. Zástupcovia SAV následne prihlášky posúdia a vyberú 15 žiakov, ktorí si v termíne od 19. do 23. júla 2021 vyskúšajú prácu v skutočnom vedeckom laboratóriu.

Mladí výskumníci budú podľa svojich preferencií rozdelení do malých skupín. Pod vedením vedcov z ústavov SAV budú pracovať na vlastných projektoch, realizovať experimenty v laboratóriách a prezentovať svoje vedecké výsledky na záverečnej absolventskej konferencii. Žiaci budú môcť napríklad naprogramovať robotickú hlavu, zostrojiť aparatúru na chemické vyvíjanie vodíka, premieňať plastový odpad na nanovlákna, pozorovať baktérie, proteíny či bunkové kultúry pod mikroskopom, skúšať vlastnosti kovov aj raziť mince,“ vysvetlil člen organizačného tímu Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a dodal, že súčasťou Letnej školy mladých vedcov je aj bohatý večerný program.

Partnerom 2. ročníka Letnej školy mladých vedcov sú Fenomény sveta, výnimočný vzdelávací produkt zameraný na zážitkové vyučovanie. „Vo Fenoménoch sveta staviame na inovatívnom vzdelávaní, ktoré deťom približuje svet v nevídaných súvislostiach. Žiaci sa vydávajú na pomyselnú expedíciu za poznaním, pričom nové vedomosti získavajú samostatným objavovaním a bádaním. Rovnako ako Fenomény sveta aj Letná škola mladých vedcov má ambíciu zvýšiť záujem žiakov o vedu a vzdelanie. Preto sme veľmi radi, že môžeme byť partnerom tohto skvelého projektu,“ vysvetľuje Ján Machaj, učiteľ a jeden z tvorcov Fenoménov sveta.

Do Letnej školy mladých vedcov 2021 sa zapojili: Ústav polymérov SAV, Ústav informatiky, SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV a Virologický ústav BMC SAV. Letná škola mladých vedcov 2021 sa uskutoční za dodržania platných epidemiologických opatrení.

Občianske združenie All4Science vzniklo v roku 2018 ako výsledok spoločnej snahy niekoľkých mladých vedcov zo Slovenskej akadémie vied o skvalitnenie popularizácie vedy a priblíženie vedy žiakom na základných školách prostredníctvom projektu Nájdi v sebe vedca. O rok neskôr sa na pôde SAV podarilo zorganizovať prvý ročník Letnej školy mladých vedcov. Spokojnosť žiakov a popularizácia vedy aj takýmto spôsobom vyústila prirodzene do potreby organizovania seminárov aj v ďalších rokoch.

Projekt Letná škola mladých vedcov 2021 podporil aj Youtuber The Bača, ktorý navštívil Ústav molekulárnej biológie SAV a vyskúšal si prácu v laboratóriách. Ako sa mu v tomto prostredí darilo, si môžete pozrieť v jeho vlogu.

Viac informácií o Letnej škole mladých vedcov 2021 nájdete TU

Spracovala: Katarína Gáliková

Súvisiace články