Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381

Online kurz „Course: How to write proposals“

28. 4. 2021 | videné 416-krát

Biomedicínske centrum SAV pozýva na online kurz pod názvom Course: How to write proposals, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa bude konať v dňoch 6. a 7. mája 2021 pod vedením kolegov z Norwegian Institute for Air Research (NILU) a bude v anglickom jazyku.

Norwegian Institute for Air Research (NILU) je nezávislá nezisková výskumná inštitúcia, ktorá patrí k popredným európskym organizáciám aktívnym v oblastiach toxikológie a nanotoxikológie v hodnotení zdravotného rizika a vplyvu expozície na životné prostredie a podnebie. NILU má vynikajúce úspechy v získavaní národných aj medzinárodných EÚ projektov a obrovské skúsenosti v ich manažmente. Výskumné tímy z NILU sa zapojili do riešenia najmenej 41 projektov financovaných EÚ v rámci 7. RP a do viac ako 20 projektov v rámci programu Horizont 2020.

V rámci kurzu poskytnú odborníci z tejto inštitúcie teoretické a praktické školenie týkajúce sa písania návrhov projektov so zameraním na štandardy vyžadované európskymi grantovými agentúrami. Patria k nim vysoko inovatívne ciele, excelentnosť, plánovanie aktivít tak, aby boli uskutočniteľné, hodnotenie očakávaných dôsledkov, potenciál pre implementáciu dosiahnutých výsledkov v praxi. Zamerajú sa na podrobnosti, ako sú opis konzorcia, riadenie a zdroje, plány využívania a šírenia výsledkov projektu, administratívne a formálne otázky, práva duševného vlastníctva, prihlášky patentov, atď.

Veríme, že tento kurz bude prínosom nielen pre tých, ktorí plánujú pripravovať alebo byť členmi konzorcia v európskych projektoch, ale poskytne aj nový pohľad pre písanie grantov na národnej úrovni.

Informácie o kurze nájdete na webovej stránke projektu VISION.

Registrácia bude otvorená od pondelka 3. mája 2021.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články