Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Odovzdanie certifikátov a cien účastníkom EKODUELU

Deň Zeme 2021 – EKODUEL

23. 4. 2021 | videné 501-krát

Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci so ZŠ Rovinka pripravili v rámci Dňa Zeme podujatie s názvom EKODUEL. Ako z názvu podujatia vyplýva, v dueli sa stretli dve skupiny žiakov ôsmeho ročníka, ktoré pred odbornou porotou prezentovali vybrané ekologické témy formou Powerpointovej prezentácie.

Prvá prezentácia bola zameraná na znečistenie oceánov. Druhá, rovnako zaujímavá téma, sa týkala negatívneho vplyvu odevného priemyslu na životné prostredie. Žiaci ukázali, že problematika ochrany a tvorby životného prostredia im nie je cudzia, a že sa s ňou dokážu veľmi dobre popasovať. Organizátori ocenili nielen skvelú prípravu, ale aj odbornosť, s akou žiaci k danej téme pristupovali. Obe družstvá ukázali, že vedia nielen ekologicky myslieť, ale dokážu vystupovať a prezentovať pripravené témy pred spolužiakmi a porotou.

Napriek tomu, že išlo o online podujatie, žiaci si odniesli množstvo dojmov zo stretnutia a vyjadrili ochotu zapojiť sa aj v budúcnosti do aktivít, ktoré pomôžu chrániť našu planétu Zem.

Text: Milena Moyzeová, Edita Adamčeková, Ústav krajinnej ekológie SAV

Foto: autorky a Ivan Laco, ÚKE SAV

Súvisiace články