Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminár Speaker Series – Dr. Peter W. Schuck

20. 4. 2021 | videné 369-krát

Prednáška Dr. Petra W. Schucka, ktorý sa venuje vývoju biofyzikálnych metód pre štúdium proteínových interakcií a v súčasnosti pôsobí v NIH na Ústave biomedicínskeho zobrazovania a bioinžinierstva v Bethesde v USA, pod názvom „Potential and Limitations of Multi-Method Approaches for Studying Dynamic Multi-Protein Interactions With Applications SARS-CoV-2 Nucleocapsid Interactions“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 22. apríla o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Väčšina proteínov funguje ako súčasť multiproteínových komplexov, ktoré sú dynamické a zároveň vysoko štruktúrne polymorfné, a často zahŕňajú promiskuitné či dokonca prirodzene nezvinuté domény. Dr. Schuck sa zaujíma o vývoj biofyzikálnych metód, ktoré práve môžu objasniť tieto 'architektonické' či energetické princípy týchto multiproteínových komplexov. Jeho tím preto využíva nové hydrodynamické, kalorimetrické a globálne analytické techniky. V nadväznosti na ich výsledky bude v rámci seminára diskutovať ich potenciál a obmedzenia pri štúdiu procesu zostavovania nukleokapsidu SARS-CoV-2.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAC

Súvisiace články