Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Štefan Osuský

Výstava Diplomat Štefan Osuský v Paríži

16. 4. 2021 | videné 1068-krát

Nová výstava Diplomat Štefan Osuský, ktorá je ďalším produktom spolupráce Historického ústavu SAV a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, sa venuje brezovskému rodákovi a najvýznamnejšej osobnosti modernej slovenskej diplomacie v rámci československej zahraničnej služby v medzivojnovom období. V modernom prevedení ponúka na 11 paneloch prierez zlomových udalostí dejín československej medzivojnovej diplomacie.

Autor výstavy – riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. – dal dôraz na tri okruhy otázok: diplomatickú aktivitu Štefana Osuského pri vzniku Československa (vrátane podpisu Trianonskej mierovej zmluvy v júni 1920, jeho pôsobenie v Spoločnosti národov, ako aj 20-ročnú činnosť československého vyslanca v Paríži), ďalej na jeho aktivity pri začiatkoch československého protifašistického odboja vo Francúzsku, vrátane podpisu zmluvy s francúzskym premiérom Edouardom Daladierom v októbri 1939 o obnove československej armády v zahraničí. Tretí nosný okruh výstavy zachytáva konfliktný vzťah Osuského a Edvarda Beneša, ich rozporné názory a pohľady na orientáciu československej zahraničnej politiky po druhej svetovej vojne. Autor výstavy zvýraznil aj Osuského exilové pôsobenie v USA po druhej svetovej vojne, ako aj jeho vnímanie zjednotenej a demokratickej Európy.

Výstavu na pôde veľvyslanectva SR v Paríži otvoril v deň výročia narodenia 31. marca 2021 diplomata Štefana Osuského J. E. Igor Slobodník, veľvyslanec SR vo Francúzsku, spolu s českým kolegom J. E. Michaelom Fleischmannom. Záštitu nad výstavou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  pán Ivan Korčok.

„Štefan Osuský patrí medzi výnimočné osobnosti európskej medzivojnovej diplomacie a počas celého svojho života bol hrdým Slovákom, bojujúcim za rovnoprávnu demokratickú republiku Slovákov a Čechov. Odmietal národnú nadradenosť a totalitu, nacistickú i komunistickú. Jeho programovou víziou, resp. jeho cieľom, bola zjednotená a slobodná demokratická Európa,“ vníma osobu Štefana Osuského Slavomír Michálek a zdôrazňuje jeho programovú víziu, ktorým bola zjednotená a slobodná demokratická Európa. Túto svoju životnú filozofiu a nehasnúce nadšenie pre myšlienku demokracie a zjednotenia Európy podľa neho výstižne ilustrujú dva citáty. Prvý je z prednášky, ktorú predniesol už ako zrelý politik v Paríži roku 1937, v čase keď sa Európa rútila do vojnového požiaru: „... Pokiaľ národy nepochopia, že ich záujem presahuj rámec ich národných hraníc..., dokiaľ sa národy nepodujmú zorganizovať svoj život v Európe... žiadna nová inštitúcia nedokáže odstrániť zlo, ktorým trpí tento starý kontinent a ktoré ohrozuje dokonca i pramene jeho života. Ak je Slovensko mojou užšou vlasťou... Európa je mojou veľkou vlasťou.“

V Londýne  v roku 1955, teda o takmer 20 rokov neskôr, na inej prednáške svoju európsku líniu zopakoval: „... S Európou žijeme, hýbeme sa a trváme. Európa nezahynie keď v nej budú národy, ktoré svoj osud s ňou stotožňujú...Dnes keď sú kocky už hodené a keď sa Európa začína stávať svetodejným historickým skutkom, nie je proste mysliteľné aby sme hľadali iné národné riešenie  ako integráciu Európy...Z tohto pramení moja nezlomná viera v našu šťastnú budúcnosť, budúcnosť slobodných Slovákov a Čechov v nezávislej Európe.“

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Slavomír Michálek, HÚ SAV a archív

Súvisiace články