Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na snímke výstava Neznáme farby osobností, ktorá zachytáva svetové osobnosti rómskeho pôvodu v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja 8. apríla 2021 v Prešove

Záverečná konferencia projektu PolRom: Protirómsky rasizmus v meniacej sa politickej klíme Európy

9. 4. 2021 | videné 882-krát

Medzinárodný deň Rómov sme si 8. apríla pripomenuli aj prostredníctvom záverečnej konferencie projektu DG JUST PolRom: Protirómsky rasizmus v meniacej sa politickej klíme Európy. Záštitu nad konferenciou prevzala maďarská europoslankyňa Anna Donáth a k vedcom z tímu projektu PolRom sa pripojili akademici, tvorcovia politík a ľudia z mimovládneho sektora, aby spoločne prediskutovali dôsledky súčasnej politickej klímy na postoje voči Rómom a Rómkam.

Zároveň sme hovorili o spôsoboch, ako efektívne bojovať s protirómskym rasizmom s použitím efektívnych intervencií založených na dôkazoch a vychádzajúcich zo sociálno-psychologického poznania. Slovenským partnerom projektu bol Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.

V projekte PolRom vychádzame z poznatkov sociálnej psychológie, že predsudky, diskriminácia a ich extrémne podoby, ako je dehumanizácia či úsilie o vyhladenie celých etnických skupín, sú ukotvené v rozdelenej reprezentácii spoločnosti. Cieľom projektu bolo identifikovať význam politického diskurzu (toho, ako politici a verejné autority hovoria o Rómoch a Rómkach) na postoje a zamýšľané správanie majority. Špecificky sme sa zamerali na identifikovanie príkladov dobrej praxe efektívnych a trvalo udržateľných antidiskriminačných intervencií, ktoré by umožnili zastaviť mobilizáciu nacionalistických hnutí, podporovali by iniciatívy bojujúce za práva Rómov a Rómiek, a zároveň by u príslušníkov etnickej majority zvyšovali angažovanosť v prosociálnych formách správania voči Rómom a Rómkam. Vytvorili sme nový a spoľahlivý nástroj na meranie protirómskeho rasizmu a uskutočnili sme reprezentatívne prieskumy v piatich krajinách EÚ. Ďalej sme analyzovali politický diskurz o Rómoch v krajinách projektu a vytvorili kritériá pre evaluáciu existujúcich antidiskriminačných programov v spolupráci s lokálnymi mimovládnymi neziskovými organizáciami.  

Na základe poznatkov sociálnej psychológie a našich empirických zistení sme napokon vytvorili manuál pre tvorbu antidiskriminačných intervencií, ktoré sa zameriavajú na celý reťazec inštitucionálneho rasizmu: od politických naratívov, cez postoje až po diskriminujúce správanie etnickej majority voči Rómom, ale aj na posilňovanie pro-sociálnej kolektívnej akcie.

Partnermi v projekte PolRom boli: Eötvös Loránd University, Maďarsko (koordinátor projektu), Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Slovensko, Université Paris-Nanterre, Francúzsko, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Rumunsko a University of Limerick, Írsko.

Viac informácií o konferencii nájdete TU

Manuál pre tvorcov politík a ľudí z praxe

Policy reporty

Videá sumarizujúce výsledky projektu PolRom:

https://www.youtube.com/watch?v=VC-6udD3Ne0

https://www.youtube.com/watch?v=UTgtuTUsVlU

The project “Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe” (Grant. No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) is funded by the Justice programme of the European Union (2014-2020) for the period of 11/ 2018- 8/2021.

Text: Barbara Lášticová, ÚVSK SAV

Foto: TASR

Súvisiace články