Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Priaznivci bieloruskej opozície držia veľkú bieloruskú historickú vlajku počas protestu pri príležitosti tzv. Dňa slobody pred Európskym parlamentom v Bruseli 25. marca 2021

Ekonomických migrantov z Bieloruska je v strednej Európe stále viac

8. 4. 2021 | videné 836-krát

Až donedávna bola hlavnou cieľovou destináciou bieloruských pracovných migrantov Ruská federácia. Ekonomická recesia Ruska v rokoch 2014 až 2016 a oslabovanie ruského rubľa spôsobili výraznú zmenu tohto trendu. Podstatná časť pracovnej migrácie z Bieloruska sa preorientovala smerom na západ a krajiny V4 sú pre bieloruských migrantov stále populárnejšie. Odborníci z Ekonomického ústavu SAV v spolupráci s kolegami z Čiech, Bieloruska a Poľska skúmali trendy pracovnej okružnej migrácie bieloruských občanov a spustili nový portál, ktorý im poskytne základné informácie o hlavných legálnych možnostiach migrácie do týchto krajín.

Tento internetový portál je jedným z výstupov projektu Improving circular migration between Belarus and Poland, Slovakia and Czechia (CIRCMIGR). V projekte sa spojil medzinárodný tím vedcov, ktorý skúmal sociálne a ekonomické faktory a vplyv okružnej migrácie obyvateľov Bieloruska medzi Poľskom, Slovenskom a Českou republikou. 

„Pojem okružná migrácia zahŕňa a skúma množstvo rôznych migračných vzorcov. Napriek tomu, že v súčasnosti neexistuje jednotná definícia tohto pojmu, môžeme definovať jeho základné črty, ktorými sú dočasnosť, opakovateľnosť, legálnosť a smerovosť,“ vysvetlil Ivan Lichner z Ekonomického ústavu SAV, ktorý spolu s kolegami z ústavu doplnil výslednú výskumnú štúdiu o okružnej migrácii Bielorusov o kapitolu o Slovenskej republike.

Štúdia okrem iného uvádza, že počet Bielorusov prebývajúcich na Slovensku sa v období rokov 2013 – 2019 výrazne zvýšil. „V roku 2013 ich na Slovensku bolo 205, v roku 2019 už 508. Počty tých, ktorí prichádzajú na Slovensko na obdobie kratšie ako jeden rok, je relatívne stabilný, priemerne je to okolo 25 ľudí,“ spresnil ekonóm.

Oficiálne slovenské štatistiky naznačujú, že Bielorusi sú zamestnávaní predovšetkým v špecifických povolaniach s vysokým nedostatkom pracovných síl, ako sú vodiči nákladných vozidiel. Aj napriek relatívne nízkemu počtu bieloruských migrantov je potrebné zdôrazniť, že ich významná časť vykonáva aj vysokokvalifikované činnosti.

Najsilnejším faktorom priťahujúcim bieloruských migrantov do krajín V4 zostávajú vyššie mzdy a všeobecne vysoká životná úroveň. Okrem týchto kľúčových faktorov občanov Bieloruska lákajú aj možnosti získania dobrého vzdelania, lepší systém sociálneho zabezpečenia či poskytovanie vysokokvalitných lekárskych služieb. Dôležitá je tiež prítomnosť príbuzných, blízkych priateľov alebo etablovanej bieloruskej komunity v cieľovej krajine. Najpopulárnejšou krajinou pre pracovných migrantov je podľa bieloruských štatistík Poľsko.

Projekt CIRCMIGR podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Realizovalo ho CASE – Centrum spoločenského a ekonomického výskumu v Poľsku a v Bielorusku v spolupráci s Inštitútom pre politiku a spoločnosť v Českej republike, Ekonomickým ústavom SAV a organizáciou Youth Labour Rights v Bielorusku.

Výskumná správa projektu je dostupná TU

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: TASR/AP

Súvisiace články