Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Nominácie do tretieho ročníka ESET Science Award sú otvorené

6. 4. 2021 | zhliadnuté 214-krát

Ocenenie ESET Science Award vstupuje do svojho tretieho ročníka. Aj tento rok je možné nominovať výnimočné vedkyne a vedcov, mladé vedecké talenty, ako aj vysokoškolské pedagogičky a pedagógov. Mottom ročníka pritom ostáva myšlienka „veda je nádej“, ktorá vystihuje postavenie vedy v súčasnej situácii.

Nominácie do tretieho ročníka ocenenia sú otvorené do 17. mája 2021.

Ocenenie ESET Science Award otvára možnosť nominovať vedkyne, vedcov, pedagogičky a pedagógov do svojho tretieho ročníka. Aj tento rok sa bude ocenenie udeľovať v troch kategóriách:

  • Výnimočná osobnosť slovenskej vedy
  • Výnimočný mladý vedec do 35 rokov
  • Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Novinkami tohto ročníka je vyššia finančná odmena v hodnote 10 000 eur pre laureátky a laureátov kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg a tiež finančná odmena pre všetkých finalistov a finalistky ocenenia.

Ocenenie je určené osobnostiam pôsobiacim v nasledovných vedeckých oblastiach: prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické vedy a pôdohospodárske vedy.

Štandardom ocenenia je náročný hodnotiaci proces s kritériami, ktoré posudzujú kvalitu vedeckej práce nominovaných a presah ich výskumu do spoločnosti s dôrazom na medzinárodné štandardy. Hodnotenie obsahuje kvantitatívne aj kvalitatívne kritériá, zohľadňuje sa analýza odbornej činnosti a jej prínos pre spoločnosť, komunikácia aj vedecká etika a integrita. O laureátoch dvoch vedeckých kategórií rozhodne medzinárodná komisia zložená z uznávaných vedcov a vedkýň, ktorej bude predsedať nositeľ Nobelovej ceny.

Všetky dôležité informácie sa nachádzajú v Štatúte ocenenia ESET Science Award.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Eset Science Award