Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nominácie do tretieho ročníka ocenenia sú otvorené do 17. mája 2021

Nominácie do tretieho ročníka ESET Science Award sú otvorené

6. 4. 2021 | zhliadnuté 447-krát

Ocenenie ESET Science Award vstupuje do svojho tretieho ročníka. Aj tento rok je možné nominovať výnimočné vedkyne a vedcov, mladé vedecké talenty, ako aj vysokoškolské pedagogičky a pedagógov. Mottom ročníka pritom ostáva myšlienka „veda je nádej“, ktorá vystihuje postavenie vedy v súčasnej situácii.

Nominácie do tretieho ročníka ocenenia sú otvorené do 17. mája 2021.

Ocenenie ESET Science Award otvára možnosť nominovať vedkyne, vedcov, pedagogičky a pedagógov do svojho tretieho ročníka. Aj tento rok sa bude ocenenie udeľovať v troch kategóriách:

  • Výnimočná osobnosť slovenskej vedy
  • Výnimočný mladý vedec do 35 rokov
  • Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Novinkami tohto ročníka je vyššia finančná odmena v hodnote 10 000 eur pre laureátky a laureátov kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg a tiež finančná odmena pre všetkých finalistov a finalistky ocenenia.

Ocenenie je určené osobnostiam pôsobiacim v nasledovných vedeckých oblastiach: prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické vedy a pôdohospodárske vedy.

Štandardom ocenenia je náročný hodnotiaci proces s kritériami, ktoré posudzujú kvalitu vedeckej práce nominovaných a presah ich výskumu do spoločnosti s dôrazom na medzinárodné štandardy. Hodnotenie obsahuje kvantitatívne aj kvalitatívne kritériá, zohľadňuje sa analýza odbornej činnosti a jej prínos pre spoločnosť, komunikácia aj vedecká etika a integrita. O laureátoch dvoch vedeckých kategórií rozhodne medzinárodná komisia zložená z uznávaných vedcov a vedkýň, ktorej bude predsedať nositeľ Nobelovej ceny.

Všetky dôležité informácie sa nachádzajú v Štatúte ocenenia ESET Science Award.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Eset Science Award

Súvisiace články