Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na snímke sýkorky chochlaté

Ani počas pandemického obdobia nechýba Vítanie vtáčích poslov jari

1. 4. 2021 | videné 1075-krát

Prvý apríl vníma verejnosť ako Medzinárodný deň vtáctva. Jeho tradícia siaha do roku 1900 a spája sa s prírodovedcom a polyhistorom Otom Hermanom, rodákom z Brezna. Zaslúžil sa o zavedenie akcie určenej školám s názvom 1. apríl – deň vtákov a stromov.

Pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene a Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene organizujú od roku 2002 v areáli Arboréta Borová hora v termíne 31. marca až 1. apríla Vítanie vtáčích poslov jari. „Týmto podujatím rozvíjame tradíciu založenú v období rakúsko-uhorskej monarchie Otom Hermanom. Zúčastňujú sa na ňom žiaci a študenti všetkých stupňov škôl a milovníci operencov zo Zvolena a blízkeho i ďalekého okolia. Sú to stovky návštevníkov, ktoré registrujú organizátori počas týchto dvoch dní,“ potvrdzuje Ing. Katarína Sládeková z ÚEL SAV v Zvolene.

Pod vedením odborníkov z ÚEL SAV účastníci spoznávajú vtáčie druhy prelietavajúce arborétom na ceste zo svojich zimovísk. „Organizátori ich odchytia do sietí, ktoré predtým rozmiestnili na vhodných stanovištiach v arboréte. Po vyslobodení zo sietí sa začína ich predstavovanie formou krátkych prednášok a kvízov,“ opisuje podujatie K. Sládeková. „Okrem poznatkov z biológie a správania sa druhov sa možno dozvedieť aj o ich migračných stratégiách i dôsledkoch globálnej klimatickej zmeny. Každý jedinec sa okrúžkuje, zaznamenajú sa údaje o pohlaví, zdravotnom stave a vrátia sa do voľnej prírody.“ Odborníkom sa tak darí motivovať účastníkov podujatí k ochrane vtáčích druhov, ktorí sa potom vo svojich bydliskách podľa skúseností vedcov snažia vysádzať dreviny, v zime prikrmovať vtáky, mnohí sa rozhodli rozvešiavať búdky, prípadne ich počas zimy aj vyrobia, aby boli pripravené na jarné zahniezdenie. „Svoje nadšenie počas podujatia dlhé roky odovzdáva tiež vedecký pracovník ÚEL SAV doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., známy aj svojou rozprávkovou vtáčou záhradkou s vyše 200 vtáčími búdkami, ktorú vybudoval vedľa svojho domu v obci Liptovské Revúce,“ nezabudne spomenúť známeho popularizátora vedy K. Sládeková.

Pre aktuálnu epidemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 sa bude konať tohtoročné vítanie migrujúcich vtáčích druhov 31. marca – 1. apríla za účasti len niekoľkých hlavných aktérov z ÚEL SAV a Arboréta Borová hora za maximálneho dodržania všetkých protipandemických opatrení. „Práve v apríli vrcholí migračná aktivita, na Slovensko prilieta každý rok 30 miliónov vtákov, pričom v apríli až dve tretiny z tohto počtu. Aby zostal zachovaný dlhoročný monitoring migrácií vtáčích druhov, akcia v Arboréte Borová hora sa zrealizuje aj v tomto pandemickom roku, aj keď, žiaľ, bez účasti širokej verejnosti,“ informuje RNDr. Anton Krištín, DrSc., z Ústavu ekológie lesa SAV.

Vedci sa aktuálne v ústave venujú výskumu vtáctva v dvoch medzinárodných projektoch. „Jeden je zameraný na behaviorálnu ekológiu druhu strakoš kolesár, zodpovedným riešiteľom je RNDr. Anton Krištín, DrSc., ktorý je aj dušou prvoaprílových podujatí v arboréte,“ vysvetľuje K. Sládeková. „V ďalšom projekte sa slovenskí vedci v spolupráci s vedcami z rakúskych a českých inštitúcií zaoberajú reprodukčnými stratégiami vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám na príklade trsteniarika bahenného a strakoša kolesára.“

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Arborétum Borová hora

Súvisiace články