Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Eva Pereiro

22. 3. 2021 | zhliadnuté 342-krát

Prednáška Dr. Evy Pereiro, ktorá pôsobí ako vedúca vedkyňa na beamline synchrotrónu ALBA v Barcelone, pod názvom „Locating specific structures or molecules in cells by correlative cryo 3D X-ray imaging“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 25. marca o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

ALBA je zariadenie tretej generácie zdroja synchrotrónového žiarenia umiestnené v Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ktoré je súčasne aj najnovším zdrojom v celej oblasti Stredomoria. Ide o komplex elektrónových urýchľovačov na produkciu synchrotrónového žiarenia, ktoré umožňuje vizualizáciu atómovej štruktúry rôznych látok, ako aj štúdium ich vlastností.

Dr. Pereiro je vedúcou výskumu, ktorý je administrovaný experimentálnou divíziou na beamline MISTRAL.

Táto vedecká skupina využíva tzv. full-field transmisnú röntgenovú mikroskopiu na beamline MISTRAL k priamemu využitiu pri kryo nanotomografii vo vodnom prostredí pre biologické aplikácie. Okrem toho je na tejto beamline možné vykonávať aj spektroskopické a magnetické zobrazovanie, a to hneď pri niekoľkých zaujímavých hraničných absorpciách röntgenového žiarenia (ako je napríklad Ca, Ti, O & Fe).

Cieľom prednášky bude predstaviť techniku SXT (Cryo Soft X-ray Tomography) pri štúdiu celých hydratovaných buniek v energetickom rozmedzí vodného prostredia, ktoré môžu poskytnúť relevantné štrukturálne informácie o komplexných bunkových javoch s chemickou citlivosťou. Funkčné štúdie je možné dosiahnuť koreláciou týchto informácií s kryoskopicky viditeľnou fluorescenčnou mikroskopiou v 2D alebo 3D, ako aj koreláciou s technikou 3D HXF (Cryo Hard X-ray Fluorescencena lokalizáciu a kvantifikáciu špecifických molekúl. Okrem toho Dr. Pereiro predstaví, ako je možné spektroskopické zobrazovanie použiť aj na pochopenie procesov biomineralizácie

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články