Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Jednoduché rady ako byť šťastnejší

20. 3. 2021 | videné 915-krát

Medzinárodný deň šťastia sa oslavuje len posledných zopár rokov, od roku 2013. Rok pred tým Spojené národy vydali rozhodnutie, ktorým položili základný kameň pre Medzinárodný deň šťastia: šťastie je niečo, po čom túži každý človek, čo v sebe zahŕňa (alebo má zahŕňať) blahobyt a dobrú kvalitu života. Pri ustanovovaní tohto dňa sa myslelo najmä na to, aby rast ekonomiky bol v súlade s inklúziu a rovnosťou. Aby tento rozvoj bol udržateľný a aby sa postupne darilo odstraňovať chudobu. Za zavedenie Medzinárodného dňa šťastia sa do veľkej miery zaslúžil štát Bhután, ktorý ako ukazovateľ ekonomického blahobytu používa Hrubé národné šťastie namiesto hrubého národného produktu.(1)

Najdôležitejší podnet prišiel od poradcu Spojených národov, pána s menom Jayme Illien. Po tom, čo vyrastal v jednom zo sirotincov matky Terezy a adoptovala ho americká rodina, bolo jeho veľkou túžbou ukončiť nerovnosť vo svete a tak sa výrazne zasadil o ustanovenie tohto Medzinárodného dňa šťastia.(2)

Každý rok má svoju tému, spôsob, ako môže každý z nás aktívne prispieť k tomu, aby sme boli všetci šťastnejší. Keďže už viac ako rok bojujeme s pandémiou, téma pre rok 2021 podporuje starostlivosť o iných a seba ako nevyhnutnú súčasť pre vytváranie osobnostnej odolnosti. Takže tri hlavné odporúčania ako byť šťastnejším v roku 2021 v sebe zahŕňajú tieto jednoduché a predsa účinné rady:

  1. Byť pokojný/á. Veľa vecí nemôžme kontrolovať, ale stále sú aj také, ktoré máme pod kontrolou. Ostať pokojný a rozlišovať, čo je a čo nie je dôležité, tomu určite napomáha.
  2. Informovať sa. Keď sme dobre informovaní, vieme robiť rozumné rozhodnutia. A robiť rozumné rozhodnutia zahŕňa aj konať optimisticky a podporovať v tom aj ľudí okolo nás.
  3. Byť milým, vľúdnym. Táto ťažká doba priniesla aj jedno zaujímavé poznanie – všetci sme v tom spolu, pandémia nerobí rozdiely. Vľúdnosť vo vzťahoch pomáha obom stranám – aj tomu, kto ju dáva, aj tomu, kto ju prijíma.(3)

Vedci stále skúmajú, ako ľudia môžu dosiahnuť pocit šťastia. Existujú nespočetné štúdie, ktoré sa zaoberajú tým, po čom ľudia túžia, čo ovplyvňuje ich pocit šťastia či ako prežívajú šťastie. Zaujímavým na tomto fenoméne je fakt, že šťastie je pre každého veľmi individuálna záležitosť, každého z nás robí šťastným niečo iné.

Či už sa rozhodnete osláviť tento deň tak, že niekomu vyčarujete úsmev na tvári, vy sami sa budete usmievať, alebo budete premýšľať nad tým, čo vás robí šťastnými, záleží na vás. Môžete tiež vyjadriť vďačnosť, či už priamo niekomu, alebo sám pre seba si vytvoríte pomyselný zoznam, za čo všetko ste vďační. Prípadne nájdete svoj vlastný spôsob, ako sebe alebo iným navodiť pocit šťastia. To všetko je cesta k pocitu šťastia, ktorá je rovnako dôležitá – ak nie dôležitejšia – než cieľ.(4)

 

Text:  Viktória Hičárová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Foto: iStock

Zdroje:

(1)https://www.un.org/en/observances/happiness-day

(2) https://www.happiness.com/magazine/inspiration-spirituality/international-day-of-happiness/

(3) https://www.dayofhappiness.net/#new

(4) https://www.rethink.co.tt/5-ways-to-celebrate-international-day-of-happiness/

Súvisiace články