Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Brána v Bojnej, virtuálna rekonštrukcia

Veda SK: Slovensko je archeologickým rajom

19. 3. 2021 | videné 810-krát

Aký kredit majú slovenskí archeológovia vo svete? Čo je na archeológii najpríťažlivejšie? Ktoré lokality na Slovensku považujú naši archeológovia za najvýznamnejšie? Aj tieto otázky zaznejú vo Vede SK, ktorú vysiela Rádio Slovensko v sobotu 20. marca od 22.20 hodiny. Pozvanie tentoraz prijali prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., z Archeologického ústavu SAV v Nitre a Mgr. Peter Barta, PhD., z Katedry archeológie UK v Bratislave. 

Archeológia je jedinou disciplínou s vypracovanou metodológiou, teóriou a terminológiou na získavanie a interpretáciu ľudskej minulosti cez skúmanie materiálnych pozostatkov (artefaktov, ekofaktov). Archeológovia ju označujú za najvýznamnejšiu vedu, ktorá informuje o ľudskej minulosti v obdobiach pred vynájdením písma... Prvé rozdelenie doby, voľakedy označovanej ako „pred potopou“, zaviedol v roku 1836 Dán Christian Jürgensen Thomsen. Na základe surovín, ktoré človek využíval, rozdelil pravek na dobu kamennúbronzovú a železnú.

Vo Vede SK rozoberieme nielen základné pojmy a členenie archeológie, ale aj spôsoby identifikácie a zatrieďovania archeologických nálezov. Obaja hostia Vedy SK sa aktívne venujú praktickej archeológii v domácom teritóriu a majú bohaté skúsenosti aj zo zahraničných expedícií. Mgr. Peter Barta, PhD., je okrem iného aj odborníkom na archeologickú chronometriu.

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., ktorý od roku 1974 pôsobí na Archeologickom ústave SAV, získal okrem iného aj prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 za svoju knihu Slovensko v staršej dobe bronzovej. Potvrdia tvrdenie, že Slovensko je archeologickým „rajom“?

Text: Stano Ščepán

Foto: archív SAV

Súvisiace články