Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – prof. Rubén Fernández-Busnadiego

16. 3. 2021 | zhliadnuté 389-krát

Prednáška prof. Rubén Fernández-Busnadiego, ktorý pôsobí v Univerzitnom medicínskom centre v Göttingene v Nemecku, pod názvom „Unraveling the structure of toxic protein aggregates in situ“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 18. marca o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Profesor Fernández-Busnadiego získal v roku 2018 cenu Walthera Flemminga Nemeckej spoločnosti pre bunkovú biológiu, ktorá ocenila jeho špičkové práce v oblasti elektrónovej kryotomografie a kryomikroskopie.

Témou seminára profesora Fernández-Busnadiego bude skúmanie štruktúr toxických proteínových agregátov priamo vo vnútri buniek

Vieme, že agregácia bielkovín je charakteristickým znakom mnohých neurodegeneratívnych chorôb, napríklad Parkinsonovej choroby, laterálnej sklerózy a mnohých ďalších. Mechanizmy spájajúce agregáciu s neurotoxicitou však stále nie sú dostatočne pochopené, pretože o natívnej štruktúre práve týchto proteínových agregátov vo vnútri buniek sa vie veľmi málo. Profesor Fernández-Busnadiego predstaví metódy, ako analyzovať štruktúry týchto toxických agregátov v nedotknutých bunkových prostrediach a to pri molekulárnom rozlíšení. Túto výzvu rieši aj pomocou najnovšieho vývoja v kryoelektrónovej tomografii.

Na záver môžeme tiež diskutovať o tom, ako tieto jeho výsledky a metódy prinesú nové svetlo do bunkových mechanizmov nielen pri neurodegenerácii.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková

Súvisiace články