Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ústredná knižnica SAV

Ústredná knižnica SAV má nové databázy pre spoločenskovedné a humanitné vedy

8. 3. 2021 | videné 862-krát

Ústredná knižnica SAV informuje o nových elektronických informačných zdrojoch. Prístup k nim je na webe ÚK SAV, sekcia E-zdroje.

K dispozícii sú portály:

  • TAYLOR & FRANCIS SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES – zahŕňa viac ako 1480 vedeckých časopisov zameraných na spoločenské a humanitné vedy.

 

  • OXFORD ACADEMIC JOURNALS – recenzované vedecké časopisy, mnohé v spolupráci s vplyvnými vedeckými a profesijnými spoločnosťami zamerané na humanitné a spoločenské vedy, právo a legislatívu, ale aj na vedy o živej prírode, medicínu, matematiku a fyziku.

 

  • CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES – štúdie a články vo viac ako 200 časopisoch britského univerzitného vydavateľstva pokrývajúce humanitné a spoločenské vedy.

 

  • Od 1. apríla bude dostupný CAMBRIDGE EBOOK ONLINE HISTORY/SOCIOLOGY – vybrané vedecké tituly e-kníh Cambridge University Press obsahujúce témy z histórie a sociológie.

 

  • Virtuálna študovňa ÚK SAV – pilotný projekt v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, obsahuje vybrané historické tlačené a výberovo zdigitalizované verzie dokumentov z fondu.

 

Viac informácií o dostupnosti elektronických zdrojov TU a TU.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív SAV

Súvisiace články