Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budova SAV

Stanovisko Predsedníctva SAV k uvažovaným zmenám vo VEGA

5. 3. 2021 | videné 1267-krát

Predsedníctvo SAV sa v súvislosti s uvažovanými zmenami vo Vedeckej grantovej agentúre VEGA zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obracia na ministerstvo s výzvou zachovať funkčnosť a nezávislosť tejto agentúry, spoločného diela SAV a MŠVVaŠ SR.

VEGA dlhodobo úspešne plní špecifické ciele podpory výskumu s relatívne malými prostriedkami, prispieva k spolupráci výskumu na vysokých školách a vo vedeckých organizáciách SAV. Zlúčenie časti VEGA financovanej z rozpočtu vysokých škôl s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja by prakticky znemožnilo existenciu spoločnej agentúry so SAV a podľa akadémie by tiež ochudobnilo aj tak slabé možnosti projektového financovania výskumu v SR.

 

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články