Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – prof. Yossi Paltiel

2. 3. 2021 | zhliadnuté 324-krát

Prednáška špeciálneho hosťa prof. Yossiho Paltiela, ktorý vedie prestížne vedecké pracovisko venované aplikovanej fyzike na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, pod názvom „Why should life maintain chirality?“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 4. marca o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Výskum profesora Paltiela sa zameriava hlavne na kvantové nanoštruktúry. V ich práci vytvárajú systém pre prevádzku kvantového zariadenia kontrolovaného pri laboratórnej teplote. Ich štúdia využíva novovyvinutý „súbor nanonástrojov“ obsahujúci nanokvatové bodky a tiež organické molekuly, ktoré spájajú bodky s kvantovým zariadením. Očakáva sa, že táto metodológia umožní použitie kvantovej mechaniky pri laboratórnej teplote a prinesie tak nový typ zariadení, ako sú napríklad jednofotónové detektory a žiariče, svetelné diódy, infračervené senzory, solárne články alebo fotoelektrické zariadenia. Okrem toho je táto metodika zameraná na výrobu generickej technológie na konštrukciu nanosystémov, v ktorých je veľa zariadení vzájomne prepojených, pracujú v súzvuku a sú prepojené s ich makroskopickým prostredím bez toho, aby to bránilo ich kvantovej povahe. Navrhovaná metodika má tiež potenciál priniesť realistický technologický základ pre budúce kvantové výpočty.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

 

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články