Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Titulný obrázok

Vyšiel zborník textov o rekonštrukcii prekladov vo vedách o človeku

24. 2. 2021 | zhliadnuté 325-krát

Preklady v oblasti vied o človeku spoluvytvárali slovenské myslenie o kultúre, umení a spoločnosti. Ich rekonštrukcia je zaujímavým svedectvom o pohybe myšlienok a ich transformáciách naprieč časom, kultúrami a politickými systémami.

Genézu reflexie prekladu spoločenskovedných textov z francúzštiny a funkcie týchto textov prináša nový zborník pod názvom Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr, ktorý pred pár týždňami vyšiel v spolupráci Ústavu svetovej literatúry SAV a vydavateľstva VEDA. Zostavili ho Mária Kusá a Natália Rondziková, štúdiami prispeli Katarína Bednárová, Edita Gromová, Jana Truhlářová a Libuša Vajdová. 

Jednotlivé štúdie spracúvajú otázky položené a analyzované na seminári Preklad spoločenskovedných textov, ktorý sa konal v ÚSvL SAV v decembri 2019.

Text: Eva Andrejčáková, ÚSvL SAV