Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

banner_1200x680.jpg

Vedec roka 2020

17. 2. 2021 | zhliadnuté 1075-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie organizátori udelia ocenenie v piatich kategóriách:

  • Vedec roka SR
  • Mladý vedecký pracovník
  • Inovátor roka
  • Technológ roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

 

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 31. marca 2021 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte podujatia.

 

Dokumenty k podujatiu Vedec roka SR 2020:

Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie

Štatút (.pdf)

Návrhový formulár (.doc)

Širšie zdôvodnenie nominácie (.doc)

Informácia o spracúvaní osobných údajov (.pdf)

 

Vedec roka SR je ocenenie, ktoré každoročne udeľuje CVTI SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vedcom za najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume v predchádzajúcom roku na Slovensku.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a dostať ich prácu do povedomia verejnosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa má uskutočniť v júni v Moyzesovej sieni v Bratislave.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Video: CVTI SR

Súvisiace články