Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Cieľom publikácie je ukázať tému fám a konšpiračných teórií v širšom historickom a spoločenskom kontexte a pomôcť verejnosti zorientovať sa v nej

Otvorená akadémia: Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie

27. 1. 2021 | videné 1754-krát

Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vied je názov novej publikácie, ktorá vyšla v rámci programu Otvorená akadémia. Na jej tvorbe sa podieľali pracovníčky SAV, ktoré sa v rámci svojho odboru dlhodobo venujú výskumu konšpiračných teórií, dezinformácií a politickej propagandy: doc. PaeDr. Vladimíra Čavojová, PhD., (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV), Mgr. Zuzana Panczová, PhD., (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV) a Marína Zavacká, M. A., PhD., (Historický ústav SAV).

Publikácia reaguje na jeden z najpálčivejších problémov súčasnej spoločnosti, ktorým je nárast informácií imitujúcich alebo nahrádzajúcich oficiálne vedecké alebo spravodajské zdroje. Ako uvádzajú autorky, mnohí sa stretávame s ľuďmi, ktorí zápalisto presviedčajú okolie o svojich zaručených informáciách, hoci zdrojmi sú neoverené texty z internetu. Svoj podiel majú aj sociálne siete, ktoré filtrujú ponuku správ na základe toho, na aké odkazy ľudia „klikli“ predtým, a udržiavajú užívateľov sociálnej siete v informačných, a teda aj v názorových bublinách.

Cieľom publikácie je ukázať tému fám a konšpiračných teórií v širšom historickom a spoločenskom kontexte a pomôcť verejnosti zorientovať sa v nej. Má tri na seba nadväzujúce kapitoly: v prvej sa venuje fámam – informáciám, ktoré rozdeľujú aj spájajú, druhá kapitola hovorí o konšpiračných teóriách ako spôsoboch nazerania na svet, tretia kapitola dáva odpoveď na otázku Prečo podliehame konšpiračným teóriám.  

Publikácia je určená pre širokú odbornú aj laickú verejnosť, ktorá sa chce o tematike dozvedieť viac. Výsledky vedeckého bádania prináša populárnou formou, nie ako vedecký text, ale ako utvrdzujú autorky „ľahko stráviteľný text“, ktorý však vychádza z aktuálnych výsledkov domáceho aj zahraničného výskumu.

Publikácia Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vied

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: theneweconomy.com

Súvisiace články