Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z vlaňajšieho novoročného prijatia u prezidentky SR

List prezidentky SR Zuzany Čaputovej Slovenskej akadémii vied

28. 1. 2021 | videné 2058-krát

„Som hrdá na to, že aj v laboratóriách Slovenskej akadémie vied došlo k pokrokom v testovaní na nový druh vírusu a že sa naša vedecká komunita zapája do úsilia o jeho lepšie spoznanie, liečenie aj odstránenie,“ uvádza okrem iného prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v novoročnom pozdravnom liste adresovanom predsedovi Slovenskej akadémie vied Pavlovi Šajgalíkovi, ako aj členom akademickej obce. Ako sa tiež v liste uvádza, prezidentku SR mrzí, že vedecké poznanie je v dnešnej dobe pod bezprecedentnou paľbou. O to viac oceňuje odvahu vedcov a vedkýň vstúpiť do verejnej diskusie a vystaviť sa kritike svojich názorov. List prezidentky SR Zuzany Čaputovej uverejňujeme v plnom znení.

 

Vážený pán predseda,

za bežných okolností by sme sa v tomto období roka stretli v Grasalkovičovom paláci na tradičnom novoročnom prijatí akademickej obce. Ako iste chápete, z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie, žiaľ, tentoraz nie je možné naše stretnutie zrealizovať.

Dovoľte mi namiesto toho Vás pozdraviť aspoň písomnou formou a požiadať Vás o tlmočenie tohto listu aj kolegom a kolegyniam v Slovenskej akadémii vied.

V prvom rade by som chcela oceniť prínos slovenských vedcov a vedkýň počas pandemickej situácie. Som hrdá na to, že aj v laboratóriách Slovenskej akadémie vied došlo k pokrokom v testovaní na nový druh vírusu a že sa naša vedecká komunita zapája do úsilia o jeho lepšie spoznanie, liečenie aj odstránenie.

Ako ste sám pripomenuli vo svojom novoročnom prianí, napriek vážnej dobe by sme nemali všetku pozornosť sústrediť iba na odbory, ktoré bezprostredne súvisia s pandémiou. Dúfam, že súčasná situácia pomôže lepšie vysvetliť spoločenský význam všetkých vedných odborov a že jedným z jej pozitívnych dôsledkov bude aj rozvoj infraštruktúry pre základný výskum.

Mrzí ma, že vedecké poznanie je v dnešnej dobe pod bezprecedentnou paľbou. O to viac oceňujem odvahu vedcov a vedkýň vstúpiť do verejnej diskusie a vystaviť sa kritike svojich názorov. Budem hľadať spôsoby, ako presviedčať verejnosť aj predstaviteľov štátu, aby sa rozhodnutia verejnej moci vždy opierali o fakty.

Vážený pán predseda,

prajem Vám a celej slovenskej vedeckej komunite v roku 2021 pevné zdravie, profesionálne úspechy a množstvo pekných chvíľ s najbližšími.

S pozdravom

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky

Foto: TASR

Súvisiace články